VI LO w Kielcach będzie ściśle współpracować z Politechniką

W środę w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego zostały podpisane dwie umowy z Politechniką Świętokrzyską.

Pierwsza dotyczy patronatu naukowego, jaki uczelnia objęła nad szkołą. Ma to na celu m.in. zachęcenie młodzieży, by po maturze edukację kontynuowała właśnie na Politechnice.

Druga umowa zakłada utworzenie klas patronackich w zakresie kształcenia w obszarze teleinformatyki prowadzonego w porozumieniu z Akademią CISCO, co da uczniom możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia wybranych kursów CISCO.

Powrót na początek strony