W Kielcach działa telefon zaufania dla osób w kryzysie

195 25 – to numer telefonu zaufania dla osób w kryzysie. Miasto Kielce po raz kolejny otrzymało dofinansowanie z budżetu województwa świętokrzyskiego na fachową obsługę, wsparcie specjalistów oraz utrzymanie całodobowych dyżurów telefonicznych.

Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przypomina, że linia jest bezpłatna, anonimowa, dostępna całodobowo (również w niedzielę i święta). Dyżury przy telefonie pełnią pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Od 2013 roku województwo świętokrzyskie partycypuje w kosztach połączeń telefonicznych, promocji „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” oraz zakupie aparatów telefonicznych. Ze strony Miasta Kielce, pracownicy MOPR, zapewniają fachową obsługę, wsparcie specjalistów oraz utrzymanie całodobowych dyżurów telefonicznych.

Osoby, które dzwonią, otrzymają pomoc w postaci wsparcia emocjonalnego, zmniejszenia poczucia lęku i przeciwdziałania reakcjom depresyjnym. - W latach ubiegłych udało się zapobiec licznym próbom samobójczym. Podjęte zostały interwencje kryzysowe, które dotyczyły rodzin i osób samotnych – mówi dyrektor MOPR. Telefony dotyczą także sytuacji związanych z przemocą domową. Dzwonią osoby w różnym wieku, a zdecydowaną większość stanowią kobiety. Od czasu pandemii ciągle przybywa osób młodych.

Powrót na początek strony