W Kielcach istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o prognozowanym na dzień 7 lutego ryzyku wystąpienia smogu. Przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu obejmuje miasto Kielce. Przewidywany czas trwania określono do godz. 24.00 dnia 07.02.2023 r.

Prognoza dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana została na podstawie wyników pomiarów z dni 06.02.2023 r. i 07.02.2023 r. oraz prognoz warunków meteorologicznych.

W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych, należy pozostać w domu i ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU

Powrót na początek strony