W Kielcach przybędzie mieszkań komunalnych

Rozbudowa osiedla „Nowe Jeziorany”, powstanie mieszkań pod wynajem w budynku dawnej szkoły i na ul. Wiśniowej. Dzięki tym inwestycjom uda się zwiększyć liczbę mieszkań komunalnych i spełnić oczekiwania mieszkańców, którzy są w trudnej sytuacji i nie są w stanie kupić mieszkania na wolnym rynku.

Nowe Jeziorany 

W ramach piątego, ostatniego etapu budowy „Nowych Jezioran” powstanie 26 lokali komunalnych. Do tej pory zmontowano 18 mieszkań, w których trwają wewnętrzne prace instalacyjne i wykończeniowe. W listopadzie zaplanowano montaż kolejnych 4 mieszkań, a w pierwszych miesiącach przyszłego roku pozostałych. Najmłodsi lokatorzy będą mogli korzystać z placu zabaw, który został już wyposażony w urządzenia. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem i mają się zakończyć do końca sierpnia 2024 r.

Miasto Kielce na piąty etap budowy mieszkań uzyskało bezzwrotne dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 12 mln zł. Wkład własny miasta wyniesie ok. 3 mln zł.

W miejscu dawnego osiedla socjalnego, w ramach inwestycji realizowanej przez Miejski Zarząd Budynków, łącznie powstanie 78 mieszkań. Powiększą one liczbę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

Budowa mieszkań komunalnych u zbiegu ulic 1 Maja, Łódzkiej i Hubalczyków rozpoczęła się w 2018 roku. Na osiedlu powstała także świetlica, w której mieszkańcy mogą spędzać wolny czas i integrować się. W Miejscu Aktywności Mieszkańców „MAM” dyżury i zajęcia prowadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Mieszkania w dawnej szkole

Kolejny ważny adres, to ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53. We wschodnim skrzydle budynku dawnej szkoły, powstanie 21 mieszkań komunalnych pod wynajem. Pomieszczenia przejdą gruntowny remont, będzie też winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Obecnie trwają roboty wyburzeniowe wewnątrz obiektu. Prace adaptacyjne przebiegają zgodnie z harmonogramem i mają się zakończyć do końca 2024 r.

Dzięki nowej inwestycji zmieni się również otoczenie budynku. Powstaną nowe nawierzchnie i miejsca parkingowe. Od strony północnej powstanie ich 19, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych, a od strony południowej 10 miejsc parkingowych z dojazdem o szerokości 5 m.

Projekt zagospodarowania budynku dawnej szkoły, również realizowany jest z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Blok zamiast pawilonów 

Miejski Zarząd Budynków planuje również nową inwestycję w miejscu pawilonów handlowych u zbiegu ulic Wiśniowej i Jesionowej. Opracowywana jest koncepcja architektoniczna, która zakłada budowę 4-kondygnacyjnego obiektu, w którym może powstać 57 mieszkań. Parter byłby zarezerwowany dla handlu i usług, a na trzech kolejnych piętrach byłyby dwu i trzy pokojowe mieszkania. Przewidziano także miejsca garażowe w podpiwniczeniu.

Obecnie trwa powstępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, a w przyszłym roku MZB planuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Powrót na początek strony