W Kielcach uczczono 35. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów

W Kielcach uczczono 35. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. Na zaproszenie wojewody świętokrzyskiego, prezydentki Kielc oraz Świętokrzyskiego Regionu Komitetu Obrony Demokracji, w kamienicy u zbiegu ulic Małej i Sienkiewicza, spotkali się samorządowcy, społecznicy, dziennikarze oraz bohaterowie tamtych lat.

- Dobrze, że w ostatnich miesiącach zdarzyło nam się kilka równie ważnych rzeczy, o których możemy dzisiaj z dumą, uśmiechem mówić. Do tej pory dominowały opinie, które kwestionowały co się wydarzyło 4 czerwca – zauważyła prezydentka Agata Wojda. Dodała, że jej zdaniem to święto, które jest okazją do wdzięczności i podziękowań bohaterom, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, mądrością ofiarowali nam wolność. - Postawmy się w ich roli w tamtych czasach, w 89 roku, kiedy nikt nie miał pewności, że zmiana będzie bezkrwawa. Obarczone było to dużym strachem, stresem dla tych wielu osób, które przez te lata walczyły o wolną Polskę, także. Obawą przed represjami, więzieniem i rozbitymi rodzinami – powiedziała Agata Wojda.

Lokal u zbiegu ulic Małej i Sienkiewicza zaaranżowano na wzór miejsca do głosowania. Uczestnicy spotkania wznieśli toast za Ojczyznę. Do g. 17:00 chętni mogą złożyć życzenia dla Polski, oddając głos do urny. Za każde życzenia przygotowany jest upominek dla głosującego. 14 czerwca w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy okazji konferencji „Okrągły Stół do spraw Pożytku Publicznego” spośród kart wyjętych z urny wyborczej zostaną wybrane przez jury najlepsze życzenia dla Polski. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

4 czerwca w Polsce jest obchodzony Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, ustanowiony przez Sejm 24 maja 2013 r. dla upamiętnienia wyborów z 1989 roku.

Powrót na początek strony