W Kielcach uczczono 80. rocznicę powstania Armii Krajowej

Uroczystości z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową odbyły się przed pomnikiem Armii Krajowej na Skwerze S. Żeromskiego. Władze miasta podczas obchodów reprezentował Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc i Jarosław Karyś, przewodniczący Rady Miasta Kielce.

Organizatorami wydarzenia będącego świadectwem pamięci o tych, którzy przelewali swoją krew za ojczyznę byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Kielce wraz z Delegaturą IPN w Kielcach, Prezydentem Miasta Kielce, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Garnizonem Kielce oraz 10 Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dowódcy wojskowi, weterani AK oraz mieszkańcy Kielc. Przed pomnikiem złożono kwiaty, zapalono również znicze upamiętniające bohaterów działających w strukturach wojskowej konspiracji.

Jak informuje IPN – przemianowanie ZWZ w AK warto utrwalać w pamięci pokoleń z uwagi na fakt, iż w porównaniu z konspiracjami wojskowymi innych okupowanych krajów europejskich, Armia Krajowa działała najdłużej i stosowała najbardziej zróżnicowane formy walki. O wyjątkowości polskiej konspiracji dowodzi również heroizm i wola walki żołnierzy AK, niejednokrotnie oddających życie w imię wolnej Polski.

Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy IPN o Janie Piwniku „Ponurym”, cichociemnym, legendarnym dowódcy partyzanckich oddziałów Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie.

Powrót na początek strony