W Kielcach wybudowano kolejne mieszkania chronione

14 mieszkań chronionych wspieranych i treningowych, powstałych po byłej szkole nr 30 w Kielcach, przyjęło pierwszych lokatorów. Podczas wtorkowego briefingu, Bożena Szczypiór, pierwszy zastępca prezydenta Kielc wraz z zaproszonymi gośćmi zwiedzili nową przestrzeń.

Mieszkania mieszczą się przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53. W 2022 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na utworzenie 7 mieszkań chronionych wspieranych i 7 mieszkań chronionych treningowych. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 2 804 017 zł, co stanowi 80 % kosztów inwestycji, natomiast udział środków własnych stanowi 20 % kosztów inwestycji i wynosi 701 004 zł.

Lokale powstały w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" i przeznaczone są dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Stanowią istotny element w systemie opieki środowiskowej oraz wpisują się w proces deinstytucjonalizacji opieki, który ma ogromne znaczenie w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania osób z ograniczoną sprawnością.

- Pomysł zagospodarowania budynku na ten cel okazał się trafiony. Mamy dobre praktyki z ul. Leszczyńskiej czy Jagiellońskiej, gdzie takie lokale już działają. Przebywanie w takim miejscu ma na celu zaktywizować osoby z niepełnosprawnościami chociażby na rynku pracy. Staramy się przy tym uświadamiać je, że mieszkanie nie jest dane na stałe, ale po to, aby ich uruchomić, zaktywizować i przygotować do samodzielnego mieszkania, pracy i życia – mówi Bożena Szczypiór, pierwszy zastępca prezydenta Kielc.  

Użytkownicy mieszkań chronionych muszą spełniać następujące kryteria formalne: są zdolne do podstawowych czynności samoobsługowych, posiadają sprawność motoryczną umożliwiającą samodzielnie poruszanie się w mieszkaniu i w terenie oraz motywację i potencjał do usamodzielnienia się i rozwijania umiejętności społecznych.

W ramach mieszkań chronionych poza zapewnieniem bezpiecznego miejsca pobytu oferowane jest również wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i grupowej, treningów oraz poradnictwa socjalnego i zawodowego. 

Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, podkreśliła dobrą współpracę z Miastem w tym zakresie. – Dziękuję władzom Kielc za szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, których z roku na rok przybywa - powiedziała.

Nowe mieszkania oglądała dziś także Anna Kibortt, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce. - Wszystko tu pachnie nowością. Fajnie się na to patrzy, biorąc pod uwagę fakt, że przez kilka ostatnich lat budynek ten stał pusty i zwyczajnie niszczał. Cieszę się, że Rada Miasta poparła wniosek prezydenta i wygospodarowała środki, które potrzebne były jako wkład własny – podkreśliła.

Powrót na początek strony