W Muzeum Zabawek i Zabawy bez zmian

Dr Ilona Daria Dyktyńska przez kolejne 4 lata będzie kierować Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. We wtorek 28 listopada 2023 roku, prezydent Bogdan Wenta wręczył pani dyrektor powołanie na to stanowisko.

dr Ilona Daria Dyktyńska jest z wykształcenia muzealnikiem oraz historykiem ze specjalizacją w zakresie historii nowożytnej.

Z muzealnictwem związana jest od 2010 roku. Studia historyczne ukończyła w Akademii im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej praca magisterska poświęcona była Urszuli z Morsztynów Dembińskiej (1746-1825) jej życiu. Pracę doktorską poświęciła Młodszej linii rodziny Sołtyków w XVIII wieku – ich karierom politycznym i majątkowym.

W latach 2011 – 2020 pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Muzeum Narodowym w Kielcach. Nadzorowała przygotowywanie planów wystaw i wydarzeń artystycznych oraz działania merytoryczne placówki. W latach 2012 - 2018 była członkiem zespołu redakcyjnego Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach oraz członkiem zespołu ds. badań nad dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich w Kielcach. Pod jej nadzorem powstały wystawy związane z zainteresowaniami badawczymi, w tym m.in.: „Portret - zwierciadło duszy”. Autorka wielu publikacji w czasopismach naukowych.

Posiada szerokie doświadczenie w pracy projektowej – była koordynatorem zespołów projektowych projektu „Szlak śladami kultury benedyktyńskiej” realizowanego w oparciu o środki unijne oraz projektu pn.: „Uruchomienie platformy informacyjnej województwa świętokrzyskiego – Wrota Świętokrzyskie”.

Od 2020 roku jest dyrektorem Muzeum Zabawek i Zabawy, gdzie wraz z zespołem przygotowała Strategię Rozwoju Muzeum Zabawek i Zabawy na lata 2022 – 2026, Strategię Rozwoju Kolekcji, Strategię działań marketingowych, które muzeum realizuje. Powołała zespół ds. przygotowania nowej wystawy stałej we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która odwoływać będzie się do prezentacji historii zabawki i zabawy na przestrzeni wieków w odniesieniu do nadrzędnej roli dzieciństwa w życiu człowieka. Pomysłodawczyni m.in.: wystawy „Od szmacianki do lalki Barbie. Rola kobiety i kanony kobiecego piękna na przestrzeni wieków”, projektu pn. „Buduj swój emocjonalny dobrostan w Muzeum Zabawek i Zabawy” w oparciu o filozofię muzeoterapii czy projektu dla najmłodszych odwiedzających placówkę pn.: „Kołysz, bujaj i przytulaj”.

Powrót na początek strony