W najbliższą sobotę czynny będzie punkt rejestracji obywateli Ukrainy przy Szymanowskiego

9 kwietnia uruchomione będą dwa stanowiska do obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Kielce przy ul. Karola Szymanowskiego 6. Punkt rejestracji obywateli Ukrainy czynny będzie w godz. 9:00 – 15:00. Do dyspozycji uchodźców będzie tłumacz oraz fotograf, który bezpłatnie będzie wykonywać zdjęcia do dokumentów. W Kielcach od 16 marca nadano 1800 numerów PESEL osobom, które uciekły przed wojną.

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

• są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
• są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
• są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
• są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli z Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski, w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Co należy przygotować:

• wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
• dokument, który potwierdzi dane, które podawane są we wniosku (np. paszport, Karta Polaka lub inny dokumentu ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia - dokument potwierdzający urodzenie,
• kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm – fotografię będzie można wykonać na miejscu bezpłatnie.

Powrót na początek strony