W stronę lepszego poznania lokalnego rynku pracy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach podpisał porozumienie z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej na prowadzenie badań „Lokalny rynek pracy oczami poszukujących zatrudnienia” w 2022 r. Tegoroczny cykl badań rozpocznie się w październiku i potrwa do połowy grudnia. Jego wyniki pozwolą na lepsze dopasowanie ofert do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań osób poszukujących nowego zatrudnienia.

Porozumienie zawarte jest na czas przeprowadzenia i opracowania badań także w latach 2023 oraz 2024 i jest powrotem do prowadzenia pogłębionych analiz lokalnego rynku, przerwanych przez pandemię. W badaniu zostaną poruszone kwestie przeszkód w podjęciu zatrudnienia, cech wpływających na atrakcyjność oferty, a także skąd osoby poszukujące zatrudnienia czerpią informacje o potencjalnych pracodawcach.

Porozumienie podpisał dyrektor MUP Artur Kudzia i jego zastępca Marek Hadała oraz ze strony Wyższej Szkoły Administracji Publicznej rektor uczelni dr hab. Janina Kowalik.

Powrót na początek strony