Warsztaty konsultacyjne Kielce 2030+

Trwają prace nad opracowaniem nowej „Strategii rozwoju miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. Dziś w sali sesyjnej Urzędu Miasta Kielce odbyło się spotkanie z mieszkańcami prowadzone w formie warsztatu konsultacyjnego, w którym udział wziął prezydent Bogdan Wenta, jego zastępczyni Agata Wojda oraz radne Rady Miasta.

Spotkanie zorganizowane zostało z uwzględnieniem standardów dostępności dla osób z dysfunkcją ruchową, udziałem tłumacza migowego oraz z pomocą prezentacji w wersji dla osób słabowidzących.

Pierwsze konsultacje społeczne projektu Strategii, w wyniku których zgłoszonych zostało ponad pięćset uwag, zakończyły się w lipcu br. Raport z tych prac dostępny jest na stronach http://www.bip.kielce.eu/raporty-z-konsultacji oraz https://idea.kielce.eu/

Powstała kolejna wersja dokumentu, uwzględniająca wspomniane propozycje zmian, która coraz bardziej zbliża nas do wersji ostatecznej Strategii. Bardzo zależy nam na poznaniu opinii jak największej liczby kielczan, przedstawicieli organizacji pozarządowych, działaczy społecznych i wszystkich, którym zależy na rozwoju Kielc.

Dlatego zachęcamy do wypełnienia ANKIETY KONSULTACYJNEJ dotyczącej projektu dokumentu „Strategii rozwoju miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” (wersja 2.0) na  https://idea.kielce.eu/

Powrót na początek strony