Warsztaty konsultacyjne Kielce 2030+

ZVSGgL2EeXuAZqCVbIN8,strategia_kielce2030_15.png

Trwają prace nad opracowaniem nowej „Strategii rozwoju miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”.

Z końcem lipca 2021 roku zakończyły się pierwsze konsultacje społeczne projektu Strategii, w wyniku których zgłoszonych zostało ponad pięćset uwag. Raport z tych prac dostępny jest na stronach http://www.bip.kielce.eu/raporty-z-konsultacji oraz https://idea.kielce.eu/

Dziękujemy wszystkim, którzy zabrali głos w tej ważnej dla Kielc sprawie.

Powstała kolejna wersja dokumentu, uwzględniająca wspomniane propozycje zmian, która coraz bardziej zbliża nas do wersji ostatecznej Strategii. Bardzo zależy nam na poznaniu opinii jak największej liczby kielczan, przedstawicieli organizacji pozarządowych, działaczy społecznych i wszystkich, którym zależy na rozwoju Kielc. Dlatego zapraszamy do kolejnej dyskusji na temat przyszłości naszego miasta.

Konsultacje prowadzone w formie warsztatu konsultacyjnego odbędą się 14 września br. o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Kielce Rynek 1 (wejście od parkingu wielopoziomowego).

Ważne: miejsce spotkania spełni standardy dostępności, zapewniamy tłumacza migowego oraz prezentację w wersji dla osób słabowidzących, dostęp dla osób z dysfunkcją ruchową.

Prosimy o potwierdzanie swojego udziału w spotkaniu na adres strategiakielc@um.kielce.pl lub pod numerem telefonu 41 36 76 415 do dnia 10.09.2021 roku.

Od 6 września zachęcamy Państwa również do wypełnienia na stronie https://idea.kielce.eu/ ANKIETY KONSULTACYJNEJ, dotyczącej projektu dokumentu „Strategii rozwoju miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” (wersja 2.0).

Powrót na początek strony