We wrześniu ruszy projekt „Dziś uczeń - jutro student”

Od września tego roku do końca 2027 r. realizowany będzie projekt „Dziś uczeń - jutro student”. Przedsięwzięcie realizuje Politechnika Świętokrzyska we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Partnerem jest Miasto Kielce. Dziś na Politechnice przedstawiono szczegółowe założenia przedsięwzięcia.

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do kontynuowania edukacji na uczelniach wyższych. Planowane są m.in. zajęcia praktyczne na uczelniach wyższych laboratoria, warsztaty, seminaria, zajęcia z pracownikami naukowymi oraz dodatkowe lekcje, prowadzone przez wykładowców akademickich.

- To bardzo ciekawa i potrzebna inicjatywa. Wszyscy zapewne dostrzegamy wiele korzyści tego rozwiązania. To przede wszystkim możliwość zniwelowania różnic w poziomie przygotowania uczniów szkół ponadpodstawowych do studiów oraz okazja do prezentacji oferty edukacyjnej uczelni - mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Projekt będzie skierowany do uczniów: liceów, techników i szkół branżowych II-stopnia, w szczególności z obszarów wiejskich. Celem działań jest przygotowanie młodzieży do kontynuowania edukacji na uczelniach wyższych, szczególnie w województwie świętokrzyskim. Planowane są m.in. zajęcia praktyczne na uczelniach wyższych laboratoria, warsztaty, seminaria, zajęcia z pracownikami naukowymi oraz dodatkowe lekcje, prowadzone przez wykładowców akademickich. Ich tematem będą głównie przedmioty związane z naukami technicznymi, przyrodniczymi, inżynierią i matematyką. Uzupełnieniem zajęć będzie doradztwo zawodowe i edukacyjne.

Oczekiwanym efektem jest wzrost liczby studentów ww. kierunków w naszym regionie, długofalowo zaś wejście dobrze wykształconych fachowców na świętokrzyski rynek pracy. Dofinansowanie ww. projektu pochodzi z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” i wynosi ponad 65 mln PLN. 

Powrót na początek strony