Webskie Kielce. Można się zgłaszać do konkursu Datathon Idea Kielce 2022

Wniosek konkursowy należy złożyć do 25 lipca br. do godz. 14:00. Zadaniem uczestników jest stworzenie atrakcyjnej, multimedialnej opowieści o mieście z wykorzystaniem różnorodnych danych. Przed chętnymi do wyboru cztery wyzwania tematyczne – przestrzeń miasta w nowej odsłonie, tożsamość miasta, klimatyczna zieleń i miasto współtworzone przez mieszkańców.

Konkurs poświęcony korzystaniu z miejskich danych prowadzony jest w ramach realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego dotacją ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) pnHUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. 

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do angażowania się w urządzanie miasta i organizacji jego życia społecznego. To także promocja idei Smart City, czyli miasta inteligentnego przez stworzenie rozwiązań i pomysłów cyfrowych prezentacji wskaźników opisujących Miasto Kielce.

Uczestnicy konkursu „Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2022” sami wybierają interesujący ich temat, a następnie wyszukują i opracowują dane, które go opisują. W kolejnym kroku wybrany wcześniej obszar problemowy powinien zostać zaprezentowany w formie ciekawej, wciągającej narracji o naszym mieście - Opowieści (Stories). Ma to być format krótkich relacji, które funkcjonują już m.in. w takich miastach jak Brampton czy Los Angeles.

Formy prezentacji mogą być dowolne, m.in. zdjęcia/grafiki, filmy, interaktywne wykresy, interaktywne mapy, bloki tekstu.

Datathon Idea Kielce 2022 to cztery kategorie tematyczne i wyzwania:

1. Kielce – przestrzeń miasta w nowej odsłonie;

2. Kielce w powiększeniu – tożsamość miasta;

3. Kielce – klimatyczna zieleń;

4. Kielce – miasto współtworzone przez mieszkańców.

Harmonogram:

  1. Oficjalne rozpoczęcie Konkursu ‐ 8 lipca 2022 r.
  2. Złożenie Wniosku Konkursowego - w terminie do 25 lipca 2022 do godz. 14.00 poprzez:
  3. Dostarczenie Prac Konkursowych - najpóźniej w terminie do 10 sierpnia 2022 do godz. 14.00 poprzez:
  4. W ciągu całego czasu trwania Konkursu Organizator będzie wspierał uczestników Konkursu poprzez pomoc w pozyskaniu odpowiednich danych, niezbędnych do wykonania Prac Konkursowych, z zastrzeżeniem możliwości i terminu ich przygotowania, konsultacje w sprawie danych już udostępnionych, Prac Konkursowych i innych. W ramach pomocy mentorskiej Organizator może przedstawić swoje oczekiwania oraz dobre praktyki, na podstawie innych miast na świecie. Wniosek w tej sprawie należy złożyć na adres smarcity@kielce.eu.
  5. Prezentacja Prac Konkursowych zgłoszonych przez zespoły w terminach od 12‑21 sierpnia 2022 r. na portalu Idea Kielce https://smartcity.kielce.eu/datathon2022 i ogłoszenie plebiscytu na nagrodę publiczności zgłoszonych Prac Konkursowych.
  6. Wyłonienie zwycięzców – 25 sierpnia 2022 r.
  7. Rozdanie nagród i oficjalne zakończenie konkursu – wrzesień 2022 r.

Dla najlepszych zespołów przygotowano wartościowe nagrody finansowe: I miejsce 5000 zł, II miejsce 3000 zł, III miejsce 2000 zł, wyróżnienie 1000 zł oraz nagroda publiczności 5000 zł.

Szczegółowy Regulamin Konkursu jest dostępny na portalu Idea Kielce.

Projekt „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” zakłada powstanie portalu umożliwiającego w miarę możliwości zautomatyzowaną analizę i wizualizację danych o naszym mieście. Będą one służyć raportowaniu i przeprowadzaniu analiz, a następnie prezentacji wskaźników i danych w formie interaktywnych pulpitów zarządczych i map tematycznych (miejski dashboard analityczny). Na takim właśnie portalu będą również zaprezentowane wybrane Prace Konkursowe (w całości lub w części) jako opowieść o mieście na podstawie danych.

Fundusz Spójności POMOC TECHNICZNA.jpg

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19

Powrót na początek strony