Więcej zieleni w całym mieście

Kilkaset nowych drzew zostanie zasadzonych w tym roku na terenie Kielc dzięki głosom mieszkańców. Wkrótce rozpocznie się realizacja dwóch projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na realizację projektów: „300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic” oraz „Zastał Kielce betonowe, zostawił zadrzewione”.

Na pierwsze zadanie głos oddało ponad 3,5 tys. osób, a na drugie ponad 2 tys. kielczan.

- To pokazuje, że mieszkańcy chcą, żeby w mieście przybywało zieleni. Wprowadzenie „zielonej” kategorii projektów do Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, było bardzo dobrą decyzją  – mówi zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Zadanie „300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic” było szeroko konsultowane z wnioskodawcą. Przeprowadzano wizje w terenie, aby ustalić szczegółową lokalizację nasadzeń, ponieważ wiele z proponowanych miejsc kolidowało z infrastrukturą podziemną. Miejski Zarząd Dróg wystąpił także o opinię i wytyczne do gestorów poszczególnych instalacji podziemnych. W rezultacie pierwotna liczba nasadzeń uległa zmniejszeniu, na co zgodę wyraził wnioskodawca. Ponadto drzewa, które będą sadzone, wyposażone zostaną w specjalne ekrany zabezpieczające bryły korzeniowe i separujące od istniejących sieci.

Łącznie w strefie śródmiejskiej zostanie nasadzonych 146 drzew na ulicach Miodowicza, Prostej, Tarnowskiej, Żelaznej, Radiowej, Staszica, 1 Maja, Czarnowskiej, Pelca, Warszawskiej, Jana Pawła II, Bohaterów Warszawy oraz na Placu Najświętszej Maryi Panny. W niektórych lokalizacjach, jak np. na ul. Miodowicza, zaplanowano częściowe rozbiórki nawierzchni, by drzewa dobrze się zaadaptowały i została zwiększona powierzchnia biologicznie czynna. W śródmieściu posadzone będą klony, głogi, lipy drobnolistne, jarząby, śliwy wiśniowe oraz wiśnie osobliwe.

Drugi z projektów, czyli „Zastał Kielce betonowe, zostawił zadrzewione”, przewiduje nasadzenie 200 drzew. Zostaną one posadowione w pasach drogowych ulic: Wrzosowej, Mielczarskiego, Jagiellońskiej, Krakowskiej, Kryształowej, Grunwaldzkiej, Okrzei, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Ściegiennego, Sołtysiaka „Barabasza” oraz al. Legionów. Będą to lipy drobnolistne oraz klony.

Wykonawca, który wygrał postępowanie przetargowe, na realizację będzie miał 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 654 tysiące złotych.

Powrót na początek strony