Wiemy gdzie wieje najmocniej. Po raz trzeci powstała Kielecka Mapa Wiatru

Powiedzenie – „Wieje jak na dworcu w Kielcach” - znane jest w całej Polsce. Ale czy rzeczywiście wiar dokucza tam najbardziej? Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej po raz trzeci postanowili sprawdzić gdzie wieje najmocniej i opracowali „Kielecką Mapę Wiatru”. Z przeprowadzonych analiz wynika, że najmocniej wiało w Ogrodzie Botanicznym i na Wietrzni. Badanie było jednym z wydarzeń III edycji Festiwalu Wiatru - Kielce 2023.

21 września 2023 roku przeprowadzony został pomiar prędkości wiatru w 13 punktach miasta: na dworcach autobusowym i kolejowym, na Rynku, Telegrafie, Wietrzni, Kadzielni, przy Politechnice Świętokrzyskiej oraz Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, na ulicy Henryka Sienkiewicza, przed dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich, na terenie Parku Dygasińskiego, w Ogrodzie Botanicznym oraz - po raz pierwszy - w rezerwacie Ślichowice.

Z badań przeprowadzonych przez dr inż. Katarzynę Stokowiec z Politechniki Świętokrzyskiej wynika, że najmocniej wiało w Ogrodzie Botanicznym (siła wiatru 3,07 m/s) oraz na Wietrzni (2,07 m/s). Najsłabsza siła wiatru w momencie badania była przed Dworcem Autobusowym (0,33 m/s) oraz w rezerwacie Ślichowice (0,38 m/s).

Dla porównania warto przytoczyć wyniki dwóch poprzednich badań PŚk. W 2021 r. najmocniej wiało w przestrzeniach akademickich, czyli na kampusie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (siła wiatru 4,0 m/s) oraz Politechniki Świętokrzyskiej (3,8 m/s). Najsłabszą siłę wiatru zbadano wówczas na osiedlu Świętokrzyskim (1,1 m/s), ale podobnie łagodnie sytuacja wyglądała w przypadku rezerwatów Kadzielnia oraz Wietrznia (po 1,2 m/s). W 2022 r. najmocniej wiało na Wietrzni (2,17 m/s), kampusie UJK (1,37 m/s) oraz w Ogrodzie Botanicznym (1,17 m/s), zaś najsłabiej w Parku Dygasińskiego (0,25 m/s) oraz przed Dworcem Kolejowym (0,56 m/s).

Kielecka-Mapa-Wiatru-2023.jpg

- Powszechnie wiadomo, że zarówno prędkość, jak i kierunek przepływu wiatru są zmienne w zależności od dnia. Jednakże pewne tendencje pozostają okresowo stałe. Dlatego też, w związku z rozwojem infrastrukturalnym miasta, istotne są one z punktu widzenia urbanistów. Pozwalają określać charakterystyczne punkty na mapie Kielc, co przyczynia się do analizy rozkładu stężenia zanieczyszczeń w mieście. Warto więc dokonywać pomiarów prędkości wiatru w obrębie stolicy województwa, aby mieć świadomość możliwości występowania wyższego nasycenia substancjami szkodliwymi dla zdrowia znajdującymi się w powietrzu atmosferycznym - mówi dr inż. Katarzyna Stokowiec z Politechniki Świętokrzyskiej.

- Geneza określenia „Wieje jak na dworcu w Kielcach” sięga czasów zaboru rosyjskiego, gdy dawny Pałac Biskupów Krakowskich przebudowano na siedzibę gubernatora. Po jednym z remontów, nowy lokator w budynku zaczął odczuwać silne przeciągi i w związku z tym mówić, że gdy wieje silny wiatr, to „wieje jak na dworcu w Kielcach”. W języku rosyjskim słowo „dworiec” oznacza pałac, stąd przyjęło się i zostało po dziś dzień znane wszystkim określenie - tłumaczy Krzysztof Myśliński, kierownik Działu Edukacji i Promocji Muzeum Historii Kielc.

III Festiwal Wiatru - Kielce 2023, który koordynowało Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, był organizowany w dniach 15-24 września. W programie znalazło się niemal 40 rozmaitych przedsięwzięć, zaproponowanych przez ponad 30 partnerów. Więcej informacji o Festiwalu Wiatru można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia www.kielce.eu/festiwal-wiatru.

Powrót na początek strony