„Wiśniówka. Piękno w miejscu zwykłym”. Wystawa w Centrum Geoedukacj

Prace autorstwa Jerzego Maśkiewicza, lubelskiego geologia i artysty fotografa pokaże Geonatura Kielce - Centrum Geoedukacji. Wernisaż wystawy „Wiśniówka. Piękno w miejscu zwykłym” odbędzie się we wtorek, 18 października.

Czy kamieniołomy mogą dostarczać inspiracji dla fotografii krajobrazowej? Jakie niezwykłe kompozycje i struktury może dostrzec oko fotografa w skałach, wodzie i roślinności porastającej tereny opuszczonych wyrobisk górniczych?

Na te i inne pytania z pogranicza geologii i fotografii spróbuje odpowiedzieć autor wystawy fotograficznej pn. „Wiśniówka. Piękno w miejscu zwykłym” - Jerzy Maśkiewicz, geolog, artysta fotograf, członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Geologicznych i Związku Polskich Fotografów Przyrody, a także miłośnik regionu świętokrzyskiego. Urodził się i mieszka w Lublinie, ale od lat jest związany z Kielecczyzną, tu się wychowywał i poznawał podstawy geologii. Jak twierdzi, do dzisiaj często wraca do gór świętokrzyskich z aparatem fotograficznym, bo mają magię, klimat, budzą wspomnienia.

Otwarcie wystawy odbędzie się we wtorek, 18 października o godzinie 17:30, w Centrum Geoedukacji, przy ul. Daleszyckiej 21 w Kielcach.

Powrót na początek strony