Wkrótce początek remontu al. IX Wieków Kielc

Rusza modernizacja pierwszej z trzynastu ulic modernizowanych w ramach programu „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc”. W nocy z 19 na 20 sierpnia zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na al. IX Wieków Kielc.

Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie południowa jezdnia al. IX Wieków Kielc, na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Starodomaszowską/Bodzentyńską. Ruch w obu kierunkach odbywał się będzie jezdnią północną

- Na skrzyżowaniach al. IX Wieków Kielc z ul. Warszawską oraz Bodzentyńską/Starodomaszowską wyłączone zostaną sygnalizację świetlne i będzie wprowadzony ruch okrężny – tłumaczy Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg. - Na czas robót zlikwidowane zostaną przejścia dla pieszych przez al. IX Wieków Kielc znajdujące się po wschodniej stronie obu skrzyżowań. Piesi będą mogli korzystać z przejść znajdujących się po stronie zachodniej.

Ponadto odcinek ul. Bodzentyńskiej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do al. IX Wieków Kielc będzie jednokierunkowy, nie będzie zatem możliwości wjazdu ze skrzyżowania IX Wieków/Starodomaszowska/Bodzentyńska w ul. Bodzentyńską. Zachowana zostanie możliwość wyjazdu z pl. św. Wojciecha na al. IX Wieków Kielc.

Przystanek komunikacji miejskiej zlokalizowany przy jezdni południowej al. IX Wieków Kielc w sąsiedztwie kościoła św. Wojciecha zostanie przeniesiony za skrzyżowanie al. IX Wieków Kielc/Starodomaszowskiej/Bodzentyńskiej.

Dojazd do parkingów i budynków zlokalizowanych na odcinku al. IX Wieków Kielc od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z pl. św. Wojciecha odbywał się będzie jednią południową przez plac budowy.

Projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Jego całkowity koszt to 70 516 485,38 zł. Dofinansowanie wynosi 61 750 000 zł, a pozostała część to wkład własny Miasta Kielce.

Mapka sytuacyjna IX wieków Kielc ETAP 1

Powrót na początek strony