Wkrótce rozpocznie się remont ulicy Nowy Świat

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od poniedziałku, 6 listopada 2023 r. od godzin wieczornych firma Strabag planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Nowy Świat w ramach dużej inwestycji drogowej polegającej na modernizacji 13 ulic w Śródmieściu Kielc.

Na ulicy Nowy Świat od łącznika nad jezdnią (urząd) do skrzyżowania z ul. Pocieszka obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy oraz zakaz zatrzymywania pojazdów.

Na ulicy Przecznica zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania pojazdów po obu stronach ulicy.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do odwołania.

W ramach robót przewidziano wykonanie prac związanych z przebudową fragmentów kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni, od łącznika nad ulicą do skrzyżowania z ul. Pocieszka. Chodniki i krawężniki będą przebudowane głownie w miejscach, gdzie są w złym stanie technicznym. Duże fragmenty chodników zostały przebudowane w latach ubiegłych.

Modernizacja ulicy Nowy Świat jest częścią projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc”. Inwestycja zakłada przebudowę m.in. następujących ulic: Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Głowackiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat, Silnicznej, Panoramicznej, Złotej, Równej i Al. IX Wieków Kielc, tworzących istotny układ komunikacyjny w śródmieściu Kielc.

Obecnie prowadzone są prace na ulicy Złotej oraz Śniadeckich.

Wykonawca zakończył już przebudowę jezdni alei IX Wieków Kielc na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z Bodzentyńską i Kościuszki. Ułożone zostały nowe krawężniki, warstwy bitumiczne, wyregulowane studnie. Wykonano też oznakowanie poziome. Wykonawca będzie prowadził jeszcze prace związane z budową chodnika oraz drogą dla rowerów po północnej stronie alei IX Wieków Kielc. Wykonanie tych prac zaplanowano do końca roku jeśli będą sprzyjać warunki atmosferyczne. 

Na projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” Miasto Kielce pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 70,5 mln zł, dofinansowanie wynosi 61 750 000 zł.    

Powrót na początek strony