Władze Kielc zawarły porozumienie programowe

Prezydentka Agata Wojda oraz radni Koalicji Obywatelskiej będą współpracować z klubem Perspektywy oraz środowiskiem jego przewodniczącego, byłego kandydata na prezydenta Kielc, Macieja Burszteina. W piątek podpisane zostało porozumienie programowe, które reguluje zakres i formę współpracy.

Porozumienie zawiera szereg punktów, które przedstawiciele obu środowisk uznali za kluczowe w kwestii rozwoju miasta. Cele, jak przekonywali sami zainteresowani, są zbieżne, a dotychczas oba środowiska różniły się jedynie sposobem ich osiągania.

- Chcemy wspólnie budować nasze miasto, za co serdecznie dziękuję Maciejowi Burszteinowi i jego radnym. Myślę, że to dobry prognostyk dla miasta. Zawarliśmy dzisiaj porozumienie programowe, w którym wpisaliśmy wspólne dążenie do osiągania celów rozwojowych miasta – powiedziała Agata Wojda. – To jest nasz plan na pięcioletnią kadencję.

Wtórował jej przewodniczący klubu Perspektywy. Jak sam przekonuje, zdecydował się wziąć współodpowiedzialność za miasto.

- Nie chcę stać tylko na pozycji recenzenta. Przy podpisywaniu porozumienia kierowaliśmy się zasadą, aby znaleźć to co nasz łączy, a nie to co dzieli. Udało się to zrobić w miłej atmosferze, w sposób rzetelny, ale również merytoryczny. Podczas rozmów padało wiele trudnych pytań o sposób realizacji postulatów. Daje to solidną  podstawę, aby wierzyć, że w najbliższym czasie w Kielcach wiele zmieni się na dobre. Wszyscy jesteśmy przekonani, że tym motorem napędowym powinna być gospodarka – przekonywał Maciej Bursztein.

Na mocy porozumienia środowisko klubu Perspektywy rekomendowało na stanowisko wiceprezydenta Kielc Piotra Rogulę. Funkcję tę obejmie w czerwcu i w obszarze jego kompetencji znajdzie się gospodarka komunalna, polityka mieszkaniowa oraz będzie nadzorował Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Centrum Usług Miejskich.

- Żeby mieć możliwość weryfikacji, także czasem kontroli, środowisko Macieja Burszteina zdecydowało się wskazać do ścisłego zarządu miasta swojego kandydata. Aby już teraz mógł wdrażać się w praktyczne zarządzanie w Kielcach, od poniedziałku 13 maja zostanie powołany na pełnomocnika – poinformowała Agata Wojda.

- Stoję przed nowym wyzwaniem. Z wielką pokorą podchodzę do nowej roli. Chcę się zająć przede wszystkim racjonalizacją wydatków pozapłacowych. Będę dbał o to, aby znalazły się oszczędności, które będzie można wykorzystać na realizację ważnych celów – mówił Piotr Rogula.

Porozumienie zakłada również współpracę pomiędzy radnymi klubów Koalicja Obywatelska i Perspektywy.

- Podpisane porozumienie bardzo mnie cieszy. Współpraca z klubem radnych Perspektywy od początku układa się bardzo dobrze. Głęboko wierzę, że stabilność również w Radzie Miasta Kielce da administracji prezydenta poczucie pewności i sprawczości, żeby wszystkie sprawy, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej były szybko wdrażane – uważa przewodniczący klubu radnych KO Michał Piasecki.

- Myślę, że podczas pierwszego posiedzenia Rady Miasta, wszyscy mogli zobaczyć nową jakość współpracy. Razem z radnymi naszego klubu widzę dobrą i świetlaną przyszłość przed Kielcami – dodaje radny klubu Perspektywy, Maciej Jakubczyk.

Powrót na początek strony