Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kielcach

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gośćmi wydarzenia byli prezydent Kielc Bogdan Wenta i jego zastępca Marcin Chłodnicki.

Uroczystość poświęcona była uhonorowaniu dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji szkół i placówek oświatowych z Kielc i województwa świętokrzyskiego odznaczeniami państwowymi, resortowymi, nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Wydarzenie uświetnił występ uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Organizatorem uroczystości był Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Powrót na początek strony