Wsparcie dla młodych. Rusza projekt MUP "Zatrudnienie i przeszkolenie"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach zaprasza pracodawców i przedsiębiorców ze stolicy województwa świętokrzyskiego do udziału w projekcie pilotażowym ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie. Celem tego przedsięwzięcia jest testowanie innowacyjnej formy aktywizacji młodych osób bezrobotnych z kategorii NEET. Polega ona na unikatowym połączeniu subsydiowanego zatrudnienia i dofinansowania do rozwoju zawodowego nowozatrudnionych.

Wnioski będą przyjmowane od 5 grudnia aż do wyczerpania limitu miejsc.

Wsparcie

Przedsiębiorcy lub pracodawcy, którzy wezmą udział w projekcie pilotażowym Zip – Zatrudnienie i przeszkolenie, zobowiązani będą do zawarcia umowy na co najmniej pół roku. Po jej zawarciu zatrudnia oni młoda osobę bezrobotną. Przez pierwsze trzy miesiące mogą liczyć na refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne nowozatrudnionego pracownika w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Miejski Urząd Pracy w Kielcach dofinansuje również kształcenie tej osoby w maksymalnej wysokości 200% płacy minimalnej.

Premia

Po wspomnianym powyżej trzymiesięcznym okresie refundacji wynagrodzeń pracodawca sam pokrywa koszt zatrudnienia pracownika. Jeżeli umowa będzie kontynuowana po obowiązkowym pół roku może on liczyć na jednorazową premię w wysokości 100% płacy minimalnej.

Kto może wziąć udział?

Osoby bezrobotne z kategorii NEET (mają poniżej 30 lat, nie uczą się, nie szkolą i nie pracują) zarejestrowane w MUP i przedsiębiorcy, lub pracodawcy mający swoją siedzibę lub prowadzący działalność na terenie Kielc.

Termin realizacji projektu: od 1 lutego 2022 do 31 grudnia 2023.

Źródło finansowania: rezerwa Funduszu Pracy (konkurs pilotaży Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Stabilna praca – silna rodzina”).

Wysokość dofinansowania: 1 001 400 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej MUP: mupkielce.praca.gov.pl

ZiP -A3-300PPI-0SPAD-2022-V.4.jpg

Powrót na początek strony