Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy z środków unijnych. Kielce realizują projekt partnerski

Tysiąc uchodźców z Ukrainy, przebywających w Kielcach, otrzyma pomoc, która pozwoli im na samodzielność. Miasto Kielce pozyskało 8 milionów złotych z projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” jest Województwo Świętokrzyskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Jego partnerami są: Miasto Kielce oraz powiaty włoszczowski, kielecki, skarżyski i starachowicki. Jego uczestnikiem jest także Wojewódzki Urząd Pracy. Pierwotnie dofinansowanie dla projektu wyniosło 18 mln zł. W związku ze wzrostem kursu EURO pojawiła się szansa na zwiększenie tej kwoty o 3,3 mln zł.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Magdalena Gościniewicz i pełnomocnik prezydenta ds. działań miasta na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy Katarzyna Perdzyńska-Zrzeczny uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim.  

- Bardzo cieszymy się, że Miasto Kielce mogło przystąpić do projektu, którego głównym celem jest zindywidualizowane wsparcie uchodźców. Dzięki pozyskanym środkom uda nam się poszerzyć zakres pomocy organizowanej w mieście. Zamierzamy także starać się o pieniądze z dodatkowej puli. Bardzo zależy nam, aby obywatele Ukrainy mieszkający w Kielcach mogli czuć się integralną częścią naszej społeczności, a ten projekt bardzo w tym pomoże – powiedział prezydent Kielc, Bogdan Wenta.  

W Kielcach projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jego uczestnicy będą mogli liczyć na:

1.     Pomoc specjalisty ds. integracji, który opracuje indywidualną ścieżkę integracyjną dla uczestnika projektu w oparciu o przeprowadzoną diagnozę,

2.     Wsparcie asystenta integracyjnego dla osób dorosłych w celu integracji społecznej i wsparcia w kontaktach z instytucjami i w sytuacjach życia codziennego,

3.     Praca socjalna,

4.     Kurs języka polskiego dla osób dorosłych,

5.     Usługa tłumacza ukraińsko-polskiego,

6.     Tłumaczenie przysięgłe dokumentów z języka ukraińskiego na język polski,

7.     Rodzinne wsparcie psychologiczne/terapeutyczne,

8.     Poradnictwo prawne,

9.     Krótkie kursy zawodowe,

10.   Opieka nad dzieckiem lub osobą zależną w czasie korzystania ze wsparcia,

11.   Wyżywienie podczas zajęć,

12.   Pomoc socjalno-bytowa,

13.   Usługi rekreacyjno-sportowe,

14.   Pomoc w zakresie tymczasowego pobytu w mieszkaniu chronionym.

Do projektu mogą przystąpić obywatele Ukrainy, którzy:

a)       przybyli do polski po 24 lutego 2022 r. w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską,

b)      zamieszkują/przebywają na terenie Miasta Kielce,

c)       posiadają nadany nr PESEL lub ubiegają się o nadanie nr PESEL,

d)      nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS w momencie przystąpienia do projektu.

Zainteresowani mogą się zgłaszać do Biura Projektu przy ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Obecnie z różnych form wsparcia MOPR-u korzysta blisko 3 tys. uchodźców z Ukrainy.   

Powrót na początek strony