Współpraca edukacyjna Kielc i Winnicy

Rozszerzenie współpracy między szkołami i przedszkolami z Kielc i Winnicy oraz plan wydarzeń na ten rok były tematami spotkania online 14 podmiotów z miast partnerskich. W środę, 22 lutego o wspólnych działaniach dyskutowali dyrektorzy placówek edukacyjnych z Kielc i Winnicy oraz szefowie wydziałów odpowiedzialnych za oświatę w miastach. Ten rok będzie wyjątkowy ze względu na przypadającą 65. rocznicę nawiązania współpracy między Kielcami a Winnicą.

Głównym celem wydarzenia było omówienie możliwości poszerzenia kooperacji o 3 kieleckie szkoły - Szkołę Podstawową nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach, Szkołę Podstawową nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach i Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika oraz Przedszkole Samorządowe nr 14 im. Marii Kownackiej w Kielcach. Po stronie ukraińskiej partnerami dla nich zostaną odpowiednio Winnickie Liceum nr 18, Winnickie Liceum nr 33, Winnickie Liceum Fizyczno-Matematyczne nr 17 oraz Przedszkole Nr 35 w Winnicy.

Ważnym punktem wideokonferencji było odnowienie 3 zawartych w przeszłości porozumień potrzebne ze względu na zmiany dyrektorów (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kielcach - Winnickie Liceum nr 15, Zespół Szkół nr 2 - Winnickie liceum nr 4, Zespół Szkół nr 3 - Winnickie liceum nr 16).

W swoich wystąpieniach Piotr Łojek, dyr. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Oksana Jacenko, dyr. Departamentu Oświaty Winnickiej Rady Miejskiej podkreślali, że dotychczasowa współpraca sprawdziła się i przyniosła wymierne korzyści obu stronom. Kontakty okazały się inspirujące i pozwoliły przygotować się do zwiększonej obecności uczniów z Ukrainy w kieleckich szkołach.

Kierownicy placówek edukacyjnych z Kielc i Winnicy podjęli się przygotowania listy przedsięwzięć online oraz offline, których realizacja możliwa będzie w tym roku. Bieżący rok jest szczególny w kontaktach obu miast ze względu na przypadającą 65. rocznicę nawiązania współpracy. Kielecko-winnickie projekty służyć będą uczczeniu jubileuszu.

Organizatorem spotkania było Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

Powrót na początek strony