Współpraca z Gotha we wrześniu 2003

  • Za pośrednictwem przedstawicielstwa Kielc w Gotha 26 września 2003r., podpisana została pierwsza umowa o współpracy gospodarczej pomiędzy Spółdzielnią Pracy Usług Remontowo-Montażowych (SPURM) z Kielc, a firmą Nowotnik, która swoją siedzibę ma w okolicach Drezna. W nawiązaniu kontaktów i porozumieniu się pomagał szef przedstawicielstwa naszego miasta w Gotha, Mirosław Obara. Reprezentanci obu przedsiębiorstw podpisali kontrakt na dostawę około 90 ton konstrukcji stalowych ocynkowanych. Konstrukcje te wykorzystane zostaną przez Niemców przy budowie hal handlowych we Frankfurcie nad Menem. Kontrakt realizowany będzie od początku listopada do końca 2003 r.
  • Delegacja z Gimnazjum nr 15 w Kielcach (dyrektor Marian Tuz i nauczycielka języka niemieckiego Ewa Jamka) złożyła w dniach 23-26.09.2003 r. wizytę w szkole Staatliche Regelschule "Oststadt Gotha". Nauczyciele i uczniowie kieleckiego gimnazjum korespondują ze szkołą niemiecką od trzech lat, poznają się nawzajem, wymieniają informacje na temat swoich miast, zwyczajów panujących w Polsce i Niemczech, systemów szkolnictwa. Kontakty między placówkami zainicjowane zostały przez Urząd Miasta Kielce. Opiekę nad kielczanami roztoczył w Niemczech szef naszego przedstawicielstwa handlowego w Gotha, Mirosław Obara. Delegacja z kieleckiego gimnazjum spotkała się z zastępcą burmistrza, zwiedziła ratusz i miasto. Goście obejrzeli także zaprzyjaźnioną szkołę, uczestniczyli w kilku lekcjach, z kadrą pedagogiczną Staatliche Regelschule "Oststadt Gotha" rozmawiali o polskim i niemieckim systemie szkolnictwa. Przedmiotem dyskusji był również projekt współpracy w ramach partnerskiego programu miast oraz programu unijnego SOCRATES COMENIUS. Wstępny temat projektu nosi tytuł "Alternatywne źródła energii". Strona niemiecka zadeklarowała, iż podejmie starania, aby znaleźć szkołę np. ze Szwecji, która mogłaby także wziąć udział w projekcie. Dalsze rozmowy na temat współpracy prowadzone będą 23.10.2003 r., kiedy do Kielc, na zaproszenie władz miasta, przybędzie delegacja z Gotha, m.in. przedstawiciele zaprzyjaźnionej z Gimnazjum nr 15 szkoły.
  • Pięcioosobowa delegacja ze szkoły Berufsschulzentrum Gotha-West przebywała w Kielcach (18-20 września) na zaproszenie Zespołu Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych. Dyrektorzy obu placówek rozmawiali o rozwoju stałej współpracy pomiędzy szkołami. Goście z partnerskiego miasta uczestniczyli w przygotowanym przez kielecką szkołę "Dniu Polskim", na który złożyły się: prezentacja informacji o tradycji i kulturze Polski, tańce polskie oraz degustacje rodzimych potraw, między innymi bigosu. Zorganizowano specjalną lekcję języka niemieckiego na temat: "Niemcy w oczach obcokrajowców. Polacy w oczach Niemców" oraz spektakl teatralny w języku niemieckim pt. "Przypowieść o Fauście". Z okazji wizyty przygotowano także specjalny numer gazetki szkolnej "Varia aus Deutsch". W zawodach strzeleckich dwa pierwsze miejsca zajęli kielczanie, zaś trzecie - nauczycielka z Gothy. Wizyta była także okazją do zwiedzenia naszego miasta, delegacja obejrzała pałac biskupów krakowskich, skansen w Tokarni oraz Jaskinię "Raj".
Powrót na początek strony