Wstrzymano odbiory od dostawców odpadów do instalacji w Promniku

Informujemy, że w związku z przyjętą dużą ilością odpadów w tym tygodniu i maksymalnym zapełnieniem hali przyjęć w dniu 8 maja 2020 r. zostały wstrzymane odbiory od dostawców odpadów do instalacji w Promniku.

Wszystkie firmy, przywożące odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, zostały wczoraj o tym fakcie poinformowane. 

W poniedziałek 11 maja 2020r. zostaną ustalone harmonogramy dostaw i wznowione odbiory odpadów do PGO w Promniku.

Powrót na początek strony