Wybory 2023. Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Jeśli w dniu wyborów nie będziemy przebywać w miejscu stałego zamieszkania, możemy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Przysługuje to wszystkim, którzy posiadają aktywne prawo wyborcze i ukończyli 18 lat.

Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Wniosek o zmianę miejsca głosowania i dopisanie do listy wyborców.
  • Stacjonarnie – należy pobrać wniosek o zmianę miejsca głosowania (dostępny jest w zakładce Wybory 2023), wypełnić go oraz złożyć w Urzędzie Miasta Kielce przy ul. Szymanowskiego 6, pokoje 77-78.
  • Przez internet – używając Profilu Zaufanego na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania lub aplikacji mObywatel

 2. Pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania to rozwiązanie jest najlepsze dla osób, które w dniu wyborów będą przebywać poza stałym miejscem zamieszkania lub w podróży. Z zaświadczeniem mogą się zgłosić do każdej obwodowej komisji wyborczej (w Polsce, za granicą, a nawet na polskim statku morskim) i zagłosować.
  Własnoręcznie podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do 12 października br. w Urzędzie Miasta Kielce przy ul. Szymanowskiego, pokoje 91-92.
  W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania, musisz sporządzić wniosek o wydanie zaświadczenia oraz upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazujesz swoje imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania za Ciebie zaświadczenia (tj. jej imię, nazwisko, numer i serię ważnego dokumentu tożsamości).
  UWAGA! Urzędowe zaświadczenie o zmianie miejsca do głosowania opatrzone jest hologramem, który potwierdza jego autentyczność. Z tym dokumentem można udać się do lokalu wyborczego. Należy uważać, by go nie zgubić, ponieważ żaden urząd nie wyda jego duplikatu.

Powrót na początek strony