Wybory 2023. Ważne informacje ws. głosowania

Na terenie Kielc powołano w sumie 95 komisji wyborczych, w tym 12 w domach pomocy społecznej, szpitalach i areszcie śledczym.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie od godz. 7:00 do godz. 21:00. Wyjątkiem są obwody utworzone w zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej. Tam głosować będą mogły osoby, które będą w tym dniu przebywać w danej placówce i zostały ujęte w spisie wyborców tej jednostki. Jednocześnie są wykreślane ze spisu w stałym miejscu zamieszkania.

Na wniosek Obwodowych Komisji Wyborczych - Okręgowa Komisja Wyborcza wyraziła zgodę na późniejsze rozpoczęcie głosowania w niżej wymienionych obwodach:

 • OKW nr 84 (Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka) - od godz. 12:00
 • OKW nr 85 (DPS im. F. Malskiej) - od godz. 10:00
 • OKW nr 86 (DPS im. św. Brata Alberta) - od godz. 10:00
 • OKW nr 87 (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA) - od godz. 10:00
 • OKW nr 89 (Szpital Kielecki św. Aleksandra) - od godz. 10:00
 • OKW nr 90 (DPS im. J. M. Sobieskich) - od godz. 11:00
 • OKW nr 91 (Wojewódzki Szpital Zespolony) - od godz. 10:00
 • OKW nr 92 (Świętokrzyskie Centrum Onkologii) - od godz. 8:00
 • OKW nr 93 (DPS im. Jana Pawła II) - od godz. 11:00
 • OKW nr 94 (DPS im. prof. A. Kępińskiego) - od godz. 10:00
 • OKW nr 95 (Dom Seniora "Nestor") - od godz. 12:00

W dniu wyborów członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych od 1 do 83 oraz OKW nr 88 rozpoczynają pracę nie później niż o godz. 6:00, natomiast członkowie OKW nr: 84,85,86,87,89,90,91,92,93,94 i 95 godzinę przed rozpoczęciem głosowania.

Powrót na początek strony