Wydział Komunikacji informuje o terminach zgłoszenia sprzedaży lub kupna samochodu

Należy to zrobić w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny pojazdu. Informacje na temat rejestracji pojazdów, w tym zgłaszania zbycia i nabycia, znajdziesz w zakładce Załatw Sprawę/Komunikacja/Rejestracja Pojazdów.

Terminy na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE oraz zgłoszenie sprzedaży lub zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP:

1. Jeśli kupiłeś lub sprzedałeś pojazd po 30.06.2021 r., zarejestrowany w Polsce, zgłoś to w ciągu 60 dni:

• do Biura Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Kielce używając druku zgłoszenia nabycia pojazdu (przesyłając pocztą lub dostarczając do Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 – pokój nr 12 – kancelaria ogólna),
• w formie elektronicznej na stronie gov.pl

Przedstawione powyżej sposoby zgłoszenia zakupu lub sprzedaży pojazdu nie wymagają umawiania się do urzędu i zabezpieczają zgłaszających przed nałożeniem kary finansowej za niedotrzymanie terminu zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia sprzedaży lub zakupu pojazdu zarejestrowanego w Polsce, REJESTROWANIE GO na siebie, nie jest obowiązkowe.

2. Każdy pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po 30.06.2021 r., niebędący pojazdem nowym, powinien być zarejestrowany w ciągu 60 dni od daty sprowadzenia.

3. Niewykonanie przez właściciela obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP lub rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w wymaganym terminie, jest podstawą do nałożenia kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł. 

4. Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym zapełnione zostały wszystkie rubryki na potwierdzenie wykonanego badania technicznego nie jest obowiązkowe i podlega wymianie jedynie na życzenie zainteresowanego. 

Formularz zbycia/nabycia pojazdu do pobrania

Powrót na początek strony