Wypowiedz się. Pytamy o zmiany w Budżecie Obywatelskim

Już od 10 lat wspólnie zmieniamy Kielce dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Dziękujemy mieszkańcom za wszystkie pomysły i zaangażowanie. Teraz chcemy poznać opinie kielczan o dotychczasowych edycjach i wspólnie wypracować nowy regulamin. Czy i jak powinien się zmienić sposób podziału pieniędzy na realizację projektów? To tylko jedno z pytań w sprawie zmian w KBO. Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie. Na opinie czekamy do 24 lutego 2023 r.

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom i potrzebom kielczan, Urząd Miasta chce wspólnie z nimi wypracowywać nowy regulamin Budżetu Obywatelskiego. Celem jest m.in. lepsze dostosowanie zasad podziału pieniędzy na realizację pomysłów mieszkańców. Wprowadzenie nowego regulaminu zaplanowano na 2024 rok.

BO Kielce tworzymy razem

W ramach dotychczasowych edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego w mieście zrealizowano ponad 200 pomysłów kielczan. Powstały nowe boiska oraz wiele miejsc aktywności i wypoczynku. Na osiedlach pojawiło się więcej zieleni, a mieszkańcy mogli wspólnie spędzać czas na spotkaniach i warsztatach.

W 2022 roku na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono 8 mln zł, które podzielono na cztery kategorie projektów: inwestycyjne duże i małe, nieinwestycyjne i „zielone”.

Zmiana przepisów ustawy o samorządzie gminnym umożliwia podział pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów w inny sposób niż dotychczas. Część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy, może być podzielona na pule obejmujące całość miasta i jego części. Z zaznaczeniem, że nie muszą to być całe osiedla, ale wyodrębnione na potrzeby budżetu obywatelskiego obszary miasta. Pozostaje możliwość podziału pieniędzy na kategorie projektów.

Czekamy na opinie

Na platformie IDEA KIELCE w serwisie „Wypowiedz się" została opublikowana ankieta dotycząca Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy mieszkańców Kielc do wyrażenia opinii o dotychczasowych edycjach KBO, a także do wypowiedzenia się co do przyszłych działań dotyczących zmian w jego funkcjonowaniu. Na opinie czekamy do 24 lutego 2023 r.

Powrót na początek strony