Wyprawki dla dzieci z Ukrainy

Zakończył się program edukacyjno-integracyjny dla dzieci ukraińskich i polskich w Kielcach „Integracja bez granic”. Prezydent Kielc Bogdan Wenta wręczył wyprawki szkolne 244 dzieciakom z Ukrainy, które swoją edukację będą realizować w Kielcach. Program jest finansowany w ramach projektu „Cash-based assistance in response to the humanitarian crisis in Ukraine” przez Amerykańską organizację Care realizowanego przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Program był realizowany od początku wakacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju – „Integrujemy Pokolenia” we współpracy z Miastem Kielce. Wzięło w nim udział blisko 500 dzieciaków z Polski i Ukrainy.

Projekt „Integracja bez granic” to inicjatywa powstała w celu wsparcia najmłodszych uchodźców z Ukrainy, którzy po spowodowanej wojną emigracji z kraju, znaleźli się w trudnej sytuacji. Celem projektu było umożliwienie integracji kulturowej polskim i ukraińskim dzieciom poprzez wspólne spędzanie czasu i wzajemne poznawanie się. Poprzez zajęcia edukacyjne realizowane w czasie wakacji, miał on zapewnić dzieciom lepsze warunki startu w nowym roku szkolnym. Pośrednim efektem projektu było również wsparcie rodziców – uchodźców z Ukrainy, którzy w czasie zajęć organizowanych dla dzieci mogli poświęcić swój czas na znalezienie lub realizowanie już rozpoczętego zatrudnienia.

W ramach projektu zrealizowano w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” turnusy, podczas których dzieci uczestniczyły w wielu atrakcjach o integracyjno-kulturalnym charakterze. W programie znalazły się m. in.: warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne realizowane w miejskich instytucjach kultury i nauki, wyjścia do kina czy na basen. Ważnym elementem była i jest nauka języka polskiego, ponieważ bez jego znajomości młodzi uchodźcy nie będą w stanie poradzić sobie w szkole.

W ramach projektu „Cash-based assistance in response to the humanitarian crisis in Ukraine”  finansowanego przez Amerykańską organizację Care i realizowanego przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, program „Integracja bez barier” uzyskał dofinansowanie w postaci 850 tysięcy złotych.

Powrót na początek strony