Wyróżnienia i nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach, Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach oraz Niepubliczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 w Mokrym Borze - trzy miejskie placówki zostały wyróżnione przez Wojewodę Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, podczas uroczości zorganizowanej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Gościem wydarzenia był Szczepan Skorupski, sekretarz Urzędu Miasta Kielce.

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się uroczystość, podczas której instytucjom z terenu województwa świętokrzyskiego realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej wręczone zostały wyróżnienia i statuetki przyznane w trzech kategoriach: ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej oraz piecza zastępcza.

Podziękowania i słowa uznania za trud wkładany w pracę trafiły m.in. do Piotra Chałupki, dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, Jacka Iwana, dyrektora Niepublicznej Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2 w Mokrym Borze (powiat kielecki, gmina Mniów) prowadzonej na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz do Beaty Rogowskiej, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.

Powrót na początek strony