W Punkcie Promocji Kielc można oglądać prace studentów Wydziału Sztuki UJK

Do środy, 26 kwietnia w Punkcie Promocji Kielc na kieleckim Dworcu Autobusowym przy ul. Czarnowskiej można podziwiać prace studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ekspozycja pt. „Entropia” stanowi podsumowanie kilkuletniej działalności dydaktycznej Pracowni Działań Intermedialnych oraz Struktur Wizualnych i Mechanizmów Widzenia dr. Macieja Zdanowicza.

Tytułowa „Entropia” odnosi się do pojęcia stosowanego w naukach ścisłych, humanistycznych, jak i społecznych, określającego stan nieuporządkowania, rozproszenia, chaosu. Ekspozycja jest próbą interpretacji prawa entropii, mówiącego, że wszystko ma swój początek w systemie, jednak tam, gdzie pojawia się pewien rodzaj energii, z czasem elementy tego układu dążą do nieładu i rozstroju.

Natomiast w piątek, 28 kwietnia o godz. 17:30 w „Galerii - Dworzec 17:30”, działającej w przestrzeni Punktu Promocji Kielc, odbędzie się wernisaż wystawy zatytułowanej „Ferryczny świat sztuki Barbary Żelaznej”. Tytułowa artystka tworzy oryginalne malarstwo na szkle - febitraż i malarstwo akrylowe, ale zajmuje się też modą.

Wstęp na wszystkie wydarzenia i wystawy realizowane w „Galerii - Dworzec 17:30” jest bezpłatny. Punkt Promocji Kielc jest czynny od wtorku do soboty, w godzinach 11:00 - 17:00. Jego pracę koordynuje Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

Powrót na początek strony