X Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

Pod hasłem „Beit Tefilia - Dom Modlitwy” przebiegać będą X Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie, których organizatorem jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

 

Tegoroczna edycja Spotkań trwać będzie od 14 do 23 października i poświęcona będzie żydowskiemu domowi modlitwy. Podczas dziesięciu dni odbędą się wykłady, debata, koncert, oprowadzanie po wystawie i spacer miejski. Wydarzenia odbędą się w gmachu dawnej synagogi przy ul. Warszawskiej 17.


Spotkania zainauguruje 14 października o godz. 18.00 wykład prof. Eleonory Bergman pt. „Odkrywanie kieleckiej synagogi” - wybitnej znawczyni stylu mauretańskiego w budownictwie synagogalnym. Podczas tego wieczoru po raz pierwszy zaprezentowana zostanie rekonstrukcja 3D kieleckiej synagogi. Uczestnicy spotkania będą mogli również zwiedzić wystawę odkrywającą dawny żydowski dom modlitwy w murach gmachu przy ulicy Warszawskiej.

 

Wcześniej o godz. 10.00, w budynku dawnej synagogi (ul. Warszawska 17) odbędzie się specjalne spotkanie i prezentacja rekonstrukcji 3D kieleckiej synagogi.

 

W sobotę, 16 października, o godz. 17.00 odbędzie się koncert w wykonaniu warszawskiego kameralnego chóru „Szir Awiw”. Artyści wykonają szabasowe pieśni żydowskie. Następnego dnia o godz. 15.30 rabinka i ksiądz rozmawiać będą o synagodze i kościele. Debatę prowadzić będą: rabinka Małgorzata Kordowicz z warszawskiej gminy żydowskiej i ks. Alfred Wierzbicki, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.            

 

We wtorek, 19 października o godz. 18.00, prof. Leszek Hońdo z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład dotyczący Księgi Zmarłych żydowskiej gminy w Kielcach. Kolejny wykład, 21 października o godz. 18.00, wygłosi duchowny prawosławny ks. prof. Henryk Paprocki z Warszawy, który opowie o wpływie tradycji judaistycznej na chrześcijańską architekturę.

 

Ostatnim gościem Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich będzie filozof i znawca historii Żydów szydłowskich ks. prof. Paweł Mazanka. Wykład pt. „Dzieci XVI-wiecznej synagogi. O Żydach z Szydłowa” odbędzie się 22 października o godz. 18.00.


Na zakończenie Spotkań organizatorzy zapraszają 23 października o godz. 17.00 na spacer miejski pod nazwą „Wieczór kieleckich świątyń”. Spacer rozpocznie się od synagogi i obejmie cerkiew, kościół ewangelicki i kościół katolicki.

 

Po każdym spotkaniu odbywać się będzie kuratorskie oprowadzenie po wystawie „Odkrywanie kieleckiej synagogi”. Zwiedzanie będzie możliwe także 15, 18 i 20 października o godzinie 17.00.

 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy poprzez stronę: www.jankarski.org.pl/spotkania.


Liczba uczestników wydarzeń jest ograniczona, a podczas spotkań obwiązywać będą zalecenia związane z reżimem sanitarnym.

 

Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie są cykliczną imprezą organizowaną w Kielcach od 2011 roku przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Projekt realizowany jest przy wsparciu Urzędu Miasta Kielce i Fundacji im. Róży Luksemburg.

 


Kielecka synagoga oddana została uroczyście do użytku 18 września 1903 roku. Budowlę rozpoczęto w czerwcu 1902 roku na placu zakupionym przez kieleckiego działacza żydowskiego Mojżesza Pfefera. Synagoga została zaprojektowana przez architekta miejskiego Stanisława Szpakowskiego. Murowana budowla w stylu neoromańsko-mauretańskim prezentowała się w Kielcach imponująco. Wnętrze synagogi było bogato zdobione. W okresie międzywojennym przy synagodze działał cheder oraz 100-osobowy chór męski. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali synagogę. Przez kilka lat po wojnie budynek stał opuszczony i niszczał. W latach 1951–1955 przeprowadzono remont byłej bożnicy. Zmieniono wtedy częściowo podział wewnętrzny budynku. Salę modlitw przecięto stropem oraz wymieniono okna, zastępując wcześniejsze nowymi – prostokątnymi. Od 1955 r. do 2011 r. mieściło się tu Archiwum Państwowe.   
 

Powrót na początek strony