XV kampania „Białej wstążki”

Pod hasłem #Dzieci są ważne* zainaugurowano w Kielcach Kampanię „Białej wstążki”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców Kielc na problem przemocy w rodzinie.

Organizatorami Kampanii są Prezydent Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Uroczysta gala inaugurująca kampanię „Białej wstążki” odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. prezydent Kielc Bogdan Wenta, senator Krzysztof Słoń, przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Aresztu Śledczego, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz dzieci i młodzież.

W tym roku to właśnie na młodych ludzi została skierowana cała uwaga.

- Motto tegorocznej kampanii „Dzieci są ważne” jest niezwykłe. Najmłodsi są naszą przyszłością. To czego doświadczą w dzieciństwie zabiorą ze sobą później w dorosłość, dlatego tak ważne jest, aby otaczane były dobrem. Liczba osób zgromadzonych na sali pokazuje jak wiele instytucji współpracuje, żeby wspierać dzieci, kiedy dzieje się coś złego – podkreślał podczas uroczystości prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W czasie gali podsumowano projekt „#Dziecisąważne”, realizowany przez Gminę Kielce i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jest on dedykowany dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz przedstawicielom podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- Jest to odpowiedź na problemy wywołane trudnym czasem pandemii oraz izolacji. Zajęciami profilaktycznymi m.in. bajkoterpią, warsztatami z psychologiem, poradnictwem zawodowym, grą miejską czy nawet zajęciami sportowymi objęliśmy ponad tysiąc dzieci. Organizowane były też spotkania dla rodziców i specjalistów działających na rzecz dzieci – mówiła Grażyna Pisarczyk, kier. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach.

- W okresie pandemii zauważyliśmy, że dzieci wymagały większego wsparcia psychologicznego. Nie zawsze ich problemy były związane z przemocą. Szukały wsparcia u dzielnicowych czy szkolnych pedagogów – opowiadała inspektor Marzena Piórkowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

W czasie inauguracji kampanii wręczone zostały wyróżnienia za aktywny udział i osiągnięcia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Kielc. Statuetka „Białej wstążki” trafiła do pracownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach Mariusza Nowaka.

- Największą motywacją do pracy jest widok osoby, której udało się pomóc wyjść z kryzysu. Druga rzecz to wspaniała współpraca z rożnymi podmiotami – policją, pracownikami socjalnymi, kuratorami. Widzę jak powoli zmienia się taki stereotypowy punkt patrzenia na przemoc, ale wydaje mi się, że w Kielcach wykonujemy dobrą pracę od podstaw – powiedział Mariusz Nowak.

Wyróżnienie „Super lidera” otrzymał Mateusz Gadawski a „Liderami Dobrych Praktyk” zostali w tym roku: Agnieszka Im-Chatys, Paulina Janus, Łukasz Kołomański, Małgorzata Kubicka, Łukasz Pabian, Maria Pokładek, Agata Roszewska, Agata Sijer, Monika Zakrzewska i dr Dariusz Zwierzchowski.

Kampania „Białej wstążki” potrwa do 10 grudnia br. W tym czasie zorganizowane zostaną m.in. szkolenia, zajęcia z bajkoterapii w przedszkolach, warsztaty w szkołach, czy zajęcia dla studentów poświęcone przemocy na randce.

- My oczywiście działamy cały czas, codziennie. Kampania społeczna ma wzmocnić ten przekaz. Jej efektem jest wspaniała współpraca ze służbami. Dzięki niej mamy w Kielcach przygotowaną kadrę i więcej osób o wrażliwych sercach. Zauważamy też, że kiedy głośno mówimy o przemocy, pojawia się więcej zgłoszeń z prośbą o pomoc – informuje Grażyna Pisarczyk.

W Kielcach bardzo dobrze działa system opieki nad dzieckiem.

- Od początku uruchomienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kielce czworo dzieci zostało zabranych z rodziny z powodu przemocy, w tym roku jedno dziecko, a w ubiegłym żadne – poinformowała kier. Specjalistycznego Ośrodka.

 

Gdzie szukać pomocy? – Interaktywny Informator – zasoby miasta Kielce w obszarze pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie

Telefony Zaufania

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Kielce w 2021 roku

Darmowa Pomoc Prawna

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Powrót na początek strony