Z młodymi o młodych. Porozmawiajmy o różnych sprawach w Zameczku

Dom Kultury Zameczek wychodzi naprzeciw młodym ludziom i zaprasza na cykl spotkań dla dzieci i młodzieży „Z Młodymi o Młodych, porozmawiajmy o…”. Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek, 18 kwietnia br.

O godzinie 9:00 spotkają się uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, a o godz. 12:00 młodzież z klas I-II szkół średnich.

Pierwsze spotkanie odbędzie się pod hasłem „Myślę… czuję… reaguję”.

Proponowane zajęcia mają na celu zwiększenie motywacji do reagowania w sytuacjach, kiedy jest się świadkiem wykluczenia i przemocy, rozwijanie umiejętności reagowania na przemoc oraz kształtowanie umiejętności sprzeciwu, postawy odwagi cywilnej i postawy proaktywnej.

Reagowanie na przemoc jest trudne - wymaga odwagi cywilnej i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Obawa przed etykietą „donosiciela” niejednokrotnie przysłania wartości takie, jak empatia, wsparcie dla drugiego człowieka czy prawny obowiązek reagowania na czyny zabronione. Zachowanie młodych ludzi, którzy są świadkami, nigdy nie jest neutralne – ich bierność wzmacnia poczucie bezkarności, a nawet może doprowadzić do eskalacji negatywnych zachowań u osób stosujących dyskryminację, wykluczenie lub przemoc. Ponadto badania nad efektem rozproszonej odpowiedzialności, czyli tak zwanym efektem widza, pokazują, że głównym czynnikiem, który decyduje o tym, czy świadek zareaguje w sytuacji kryzysowej, jest to, czy przyjmie osobistą odpowiedzialność za swoje działanie.

Spotkanie poprowadzi Pan Gerard Bah - młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz kierunku Ochrona Praw Człowieka PAN. W latach 2012-2016 członek Rady Konsultacyjnej ds. przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji przy Radzie Ministrów oraz Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Certyfikowany trener kompetencji wielokulturowych oraz z obszaru przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu w środowisku szkolnym. Autor i współautor szkolnych oraz miejskich programów profilaktycznych i edukacyjnych, a także debat społecznych poświęconych reagowaniu i przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej. Inicjator licznych kampanii profilaktycznych, a także wielu spotkań z młodzieżą na terenie całego kraju. W wywiadzie dla Dużego Formatu z 23 kwietnia 2018 r. powiedział: „Zawsze chciałem pomagać ludziom, zwłaszcza młodzieży. Reaguję, nie kabluję”. W 2015 roku nominowany do prestiżowej nagrody Okulary Równości.  

Powrót na początek strony