Z młodzieżą o prawach ucznia i edukacji nieformalnej

Uczniowie kieleckich szkół średnich wzięli udział w Konwencie Samorządów Szkolnych organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Kielce, Samorząd Studentów Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica. Gościem wydarzenia był Marcin Chłodnicki, wiceprezydent Kielc.

Z uczniami spotkał się również dr Wiktor Krasa, prorektor ds. Jakości Kształcenia Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Samorząd Studentów Akademii Lipińskiego, Anna Wawrzos, przewodnicząca uczelnianego Samorządu Studentów oraz Tomasz Tkaczyk, prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych im. S. Staszica.

Podczas Konwentu odbyły się debaty i warsztaty na temat polityki młodzieżowej, pracy w samorządzie uczniowskim oraz edukacji pozaformalnej. Ponadto uczestnicy skorzystali ze szkoleń dotyczących kompetencji liderskich, udzielania pierwszej pomocy i komunikacji w grupie rówieśniczej, prowadzonych m.in. przez specjalistów z Akademii Nauk Stosowanych, Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz z Fundacji Centrum Terapeutycznego MAM.

Powrót na początek strony