Z samorządowcami o pomocy dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy oraz wsparcie dla osób opuszczających teren Ukrainy w wyniku działań wojennych, były tematem konferencji organizowanej dla przedstawicieli samorządów przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu udział wziął Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na przeznaczenie wolnych środków w kwocie 18 mln zł, pochodzących z części „społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na realizację specjalnego projektu, wspierającego obywateli Ukrainy.

Wicemarszałek Renata Janik, poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego planuje uruchomić projekt, za którego sprawą do samorządów mogą trafić dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy.

- Przygotowaliśmy katalog najważniejszych działań, które chcemy realizować na rzecz uchodźców, w tej chwili czekamy na formalną zgodę Ministerstwa Finansów na przesunięcia budżetowe w ramach RPO oraz na pakiet zmian legislacyjnych na poziomie krajowym, które powinny nastąpić w najbliższym czasie. I jak dodała – Przedsięwzięcie będzie prowadzone jako projekt własny Województwa Świętokrzyskiego, w 100 % finansowany z funduszy europejskich. Jego realizatorem będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. ROPS będzie wspierał Starostwa Powiatowe w działaniach dla uchodźców z Ukrainy, w projekt będzie także zaangażowany Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Liczymy na aktywność Starostw Powiatowych i ścisłą współpracę w ramach projektu, ponieważ to samorządowcy, działając na swoim terenie, są najbliżej uchodźców z Ukrainy, a więc mogą najlepiej rozpoznawać ich potrzeby i nieść najbardziej oczekiwaną pomoc - poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Projekt, na który przewidziano 18 mln złotych z funduszy UE, ma być realizowany co najmniej do połowy 2023 roku (z możliwością przedłużenia). Obywatele Ukrainy, chroniący się na obszarze województwa świętokrzyskiego przed działaniami wojennymi trwającymi w ich kraju, będą mogli liczyć na kompleksowe wsparcie. Pomoc będzie każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb konkretnych osób i rodzin. Będą ją realizowały Starostwa Powiatowe oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Plany obejmują m.in. zabezpieczenie niezbędnych, podstawowych potrzeb życiowych osób przybywających z Ukrainy (pokrycie kosztów pobytu, zapewnienie środków czystości, wyżywienia itp.), ponadto wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. W projekcie przewidziano także pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz pomoc w przystosowaniu się do polskich realiów, a więc poradnictwo prawne i obywatelskie, pomoc tłumacza, wsparcie w załatwianiu formalności urzędowych, związanych np. z uzyskaniem zatrudnienia, edukacją dzieci czy korzystaniem z polskiej służby zdrowia, ponadto finansowana będzie nauka języka polskiego.

Powrót na początek strony