Zaangażują młodzież cudzoziemską i społeczność lokalną

Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód rozpoczęło realizację nowego projektu dedykowanego cudzoziemcom mieszkającym na terenie Kielc i regionu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Projekt pn. "Świętokrzyskie - centrum międzynarodowej aktywności społecznej" zakłada uruchomienie w Kielcach programu Centrum Aktywności Międzynarodowej obejmującego szereg działań integracyjnych i edukacyjnych z udziałem cudzoziemców i społeczności lokalnych województwa świętokrzyskiego.

Wśród planowanych działań jest cykl spotkań z językiem i kulturą krajów Europy Wschodniej, dodatkowe zajęcia językowe i kulturowe z udziałem cudzoziemców, festiwal kultury “Świętokrzyskie - Podole”, warsztaty integracyjne oraz podróże krajoznawcze dla rodzin cudzoziemskich i młodzieży oraz działania wolontariackie angażujące młodzież cudzoziemską i społeczność lokalną naszego regionu.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Powrót na początek strony