Zajęcia z języka polskiego w ramach kielecko-winnickiej współpracy

Uczniowie III LO w Kielcach oraz Szkoły Ogólnokształcącej nr 12 w Winnicy wzięli udział we wspólnym projekcie, popularyzującym znajomość języka polskiego oraz umacniającym partnerskie relacje Kielc i Winnicy.

Tematem międzynarodowych zajęć były różne oblicza miłości w kulturze. Młodzież dyskutowała na temat znaczenia tego uczucia w życiu człowieka i jego wpływie na sposób myślenia oraz postępowania postaci literackich. W zdefiniowaniu pojęcia pomocne były odniesienia do mitologii (obraz Orfeusza i Eurydyki, rzeźba „Eros i Psyche"), filozofii (miłość platoniczna wg. fragmentu „Uczty" Platona) oraz klasyki dramatu („Romeo i Julia" Wiliama Szekspira). Uczniowie kieleckiego Norwida przybliżyli rówieśnikom z Ukrainy obraz miłości w poezji Adama Mickiewicza i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Koncepcję zajęć przygotowała Teresa Jakubowska - polonistka z III LO, która czuwała również nad ich przebiegiem.

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach programu współpracy edukacyjnej miast partnerskich Kielce i Winnica. W kooperację zaangażowanych jest łącznie ponad 20 placówek z obu miast. Opiekę merytoryczną nad całością działań sprawuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Departament Oświaty Winnickiej Rady Miejskiej. Koordynację spotkań zapewnia Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Kielce.

Powrót na początek strony