Zakończenie roku szkolnego

Ponad 23 400 uczniów kieleckich szkół kończy dziś rok szkolny. W tej grupie jest prawie 12 900 uczniów podstawówek (w tym 1315 absolwentów klas ósmych), ponad 10 500 młodzieży kształcącej się w prowadzonych przez samorząd Kielc szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (w tym LO - 5118, technikum - 4 738, branżowe szkoły - 595, szkoły przysposabiające do pracy - 74).

Odbiór świadectw i dyplomów dla chętnych uczniów odbywa się w zależności od decyzji dyrektora szkoły: na boiskach  szkolnych, przy wejściach do szkół, na auli szkolnej  lub na salach gimnastycznych w szkołach.

Rodzice uczniów, którzy w dziś nie odbiorą świadectwa w szkole, będą mogli od poniedziałku 29 czerwca otrzymać je w sekretariatach szkół.

Ze względu na reżim sanitarny, spowodowany COVID-19, uczniowie poproszeni zostali o  zakrywanie ust i nosa maseczką, dezynfekcję rąk w przypadku, gdy zakończenie roku szkolnego odbywa się w auli lub sali gimnastycznej szkoły, zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób.


Z okazji zakończenia roku szkolnego prezydent Kielc Bogdan Wenta dziękuje za wspaniałą postawę wszystkim uczniom i życzy spokojnego odpoczynku.

"To był trudny dla nas wszystkich rok szkolny, w którym mierzyliśmy się z sytuacją, jakiej nie mogliśmy wcześniej przewidzieć. Dlatego tym bardziej pragnę podziękować za wspaniałą postawę wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrektorom, a także rodzicom, którzy włożyli ogromną energię w pomoc swoim pociechom w okresie nauki zdalnej.

Wierzę, że pomimo tych trudności, dziś oraz w najbliższych tygodniach uśmiechy nie będą schodziły z twarzy naszych dzieci i młodzieży. Będzie to wyraz radości z otrzymania satysfakcjonujących świadectw, a także uzyskania bardzo dobrych wyników na egzaminach dojrzałości oraz ósmoklasisty. Życzę wszystkim, by były one przepustką do wymarzonych szkół, uczelni oraz pracy zawodowej, co pozwoli na dalszy rozwój edukacyjny oraz osobisty.

Z okazji wakacji, życzę również spokojnego odpoczynku i jednocześnie proszę młodzież z Kielc, by w czasie wolnym od nauki nie pozostała obojętna wobec obowiązujących zasad sanitarnych. Bo Wasze zdrowie jest najważniejsze."

Prezydent Kielc Bogdan Wenta

Powrót na początek strony