Zakończyła się kadencja Miejskiej Rady Rynku Pracy

Miejska Rada Rynku Pracy w Kielcach powołana w 2017 roku zakończyła swoją kadencję. Podczas ostatniego posiedzenia Rady, które odbyło się dziś w Urzędzie Miasta, członkom tego gremium podziękował prezydent Bogdan Wenta.

- Obecna rzeczywistość zmieniła bardzo wiele w naszym życiu, zmieniły się nasze obowiązki i wyzwania. Ta rzeczywistość ma również wpływ na pracę, którą wykonaliście w czasie trwania waszej kadencji. Ten rok był czasem największych wyzwań i doświadczeń oraz jeszcze większej pracy z waszej strony. Dziękuję za Państwa aktywność i zaangażowanie, które mogło przełożyć się na dobry wynik, który otrzymaliśmy - mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Przewodniczący Miejkiej Rady Rynku Parcy ks. Krzysztof Banasik zaznaczył, że tworzą ją osoby naprawdę zaangażowane w różne sfery życia społecznego i rynku pracy.

- Podczas mijającej kadencji postawiliśmy na uważną obserwację naszego lokalnego rynku oraz na współpracę z Miejskim Urzędem Pracy. Chcę podkreślić, że ta współpraca układała się bardzo dobrze, mimo wyzwań, przed którymi stanęliśmy, przede wszystkim w mijającym roku. Pandemia wiele rzeczy skomplikowała i także w tym kontekście bardzo dobrze oceniamy działania kieleckiego MUP-u. Jesteśmy dumni, że MUP podołał wielu wyzwaniom, chociażby obsłudze przedsiębiorców w wypłacaniu Tarczy Antykryzysowej - podkreślał ks. Krzysztof Banasik.

- Jako przewodniczący Rady pragnę podziękować wszystkim, którzy tworzyli Radę w tej kadencji za bardzo twórczą współpracą. Dziękuję także dyrekcji Miejskiego Urzędu Pracy za otwartość, kompetencję i bardzo dobre działania podejmowane na rzecz rynku pracy w naszym mieście - dodał.

 

Miejska Rada Rynku Pracy to gremium opiniująco-doradcze prezydenta miasta. Głównym celem rady jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy na poziomie lokalnym.

 

Skład Miejskiej Rady Rynku Pracy w Kielcach w kadencji obejmującej lata 2017-2020 tworzyli:

 1. Krzysztof Banasik – przedstawiciel Caritas Diecezji Kieleckiej,
 2. Marek Banasik – przedstawiciel Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
 3. Szczepan Skorupski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Kielce,
 4. Elżbieta Drogosz – przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego,
 5. Andrzej Jaworek – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski,
 6. Elżbieta Korczyńska – przedstawiciel Prezydenta Miasta Kielce,
 7. Janusz Lasek – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,
 8. Stefan Pacak – przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
 9. Piotr Prędota – przedstawiciel Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców,
 10. Małgorzata Suder-Biernacka – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 11. Dariusz Wątroba – przedstawiciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Powrót na początek strony