Zakup preferencyjny węgla. Sprawdź status sprawy

Nowe ułatwienie dla mieszkańców Kielc korzystających z preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych dostępne jest na głównej stronie Urzędu Miasta Kielce w sekcji „Na czasie”. W okresie od 14 listopada do 5 grudnia br. do UM wpłynęło blisko 1300 wniosków na zakup węgla w preferencyjnych cenach.

- Od kilku dni podpisujemy już umowy z mieszkańcami, którzy mogą odbierać węgiel z czterech składów na terenie naszego miasta. Właśnie uruchomiliśmy ułatwienie dla mieszkańców korzystających z preferencyjnego zakupu węgla. Na stronie można sprawdzić status sprawy i dowiedzieć się, czy można już odebrać węgiel ze składu. Można też sprawdzić lokalizacje składów węgla. Przy każdym widnieje informacja o aktualnie dostępnej ilości węgla – informuje wiceprezydentka Agata Wojda.

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Przypominamy, że po podpisaniu umowy Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia opłaty za węgiel na rachunek bankowy w wskazany w umowie. Należy to zrobić w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru zakupionego paliwa stałego od jednego z podmiotów, z którymi Gmina ma podpisaną umowę na dystrybucję węgla kamiennego:

1. H.U.ANDAR Dariusz Dudek, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Piwowarska 24 A, tel. 41 332-52-53;
2. CARBON Błażej Stępień, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 8,tel. 661-628-700;
3. Przedsiębiorstwo Handlowe PROMAX Halina Augustowska, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Leśniówka 70 A, tel.41 361-76-32;
4. Firma Handlowo- Usługowa NOWEK Sp. Jawna, z punktem odbioru w Kielcach przy ul. Kolberga 2, tel. 41 368-34-24;

Odbiór może nastąpić po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru zakupionego paliwa stałego od jednego z wyżej wymienionych podmiotów w terminie 10 dni od zaksięgowania wpłaty na konto Gminy. Odbioru należy dokonać maksymalnie do dnia 31.12.2022 r.

W przypadku nieodebrania zakupionego paliwa stałego do 31 grudnia br. umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi na podstawie złożonego przez Wnioskodawcę oświadczenia w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Kielce Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce z podaniem rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot.

Odbiór paliwa stałego przez osobę inną niż Wnioskodawca możliwy jest włącznie na podstawie  wypełnionego druku pełnomocnictwa, podpisanego przez Wnioskodawcę i Pełnomocnika a następnie przedłożonego pracownikowi Gminy prowadzącemu sprawę celem zarejestrowania na platformie teleinformatycznej.

Powrót na początek strony