Zameczek zaprasza do udziału w konkursie „Wakacyjny rollercoaster”

Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych, który będzie odzwierciedlał tytuł oferty letniej Domu Kultury „Zameczek" – „wakacyjny rollercoaster”. Prace należy dostarczyć do 22 maja 2023 r.

Przy tworzeniu plakatu można wykorzystać przykładowe aktywności, które będą realizowane w okresie letnim: zabawy na powietrzu, wesołe miasteczko, malowanie, taniec, śpiew, wycieczki…

Konkurs skierowany jest do dzieci od 7 roku życia (za pisemną zgodą opiekunów prawnych) i młodzieży do 21 roku życia.

Głównym celem jest stworzenie plakatu dotyczącego wakacyjnej oferty Zameczku dla dzieci i młodzieży, a także zainteresowanie uczestnictwem w bogatych ofertach wakacyjnych, rozbudzenie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie pasji, jako formy aktywnego spędzania czasu, propagowanie form działalności artystycznej i promowanie działalności Domu Kultury „Zameczek”.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie Domu Kultury Zameczek.

ROLLAERCOSTER100.jpg

Powrót na początek strony