Zamknięcie Wojska Polskiego. Zmiany na trzech liniach i dwie linie zastępcze

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że od 6 lutego 2023 r. w związku z zamknięciem przejazdu ulicą Wojska Polskiego w Kielcach zostaną wprowadzone czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Zawieszone zostaje kursowanie autobusów linii 11. Natomiast trasa linii 25 i 33 zostaje skrócona do pętli na Bukówce i dla autobusów w/w linii będą obowiązywały nowe rozkłady jazdy.

Uruchomiona zostaje zastępcza linia Z11, która zastąpi linię 11 w relacji do Borkowa i Sukowa Babie oraz 33 w relacji do Sukowa babie. Autobusy będą kursowały następującą trasą:

Dworzec Autobusowy – al. IX Wieków Kielc – Źródłowa – Bohaterów Warszawy – Szczecińska  – Zagórska – Mójcza – Suków – Daleszyce - Borków.

Powrót: Borków – Daleszyce – Suków – Mójcza – Zagórska – Szczecińska – Bohaterów Warszawy –  Źródłowa – al. IX Wieków Kielc – Dworzec Autobusowy.

Uwaga! Wybranymi kursami (oznaczonymi w rozkładzie jazdy) autobusy linii Z11 będę wjeżdżały do Sukowa Babie. Dodatkowo wybrane kursy będą realizowane wariantowo tylko na odcinku Dworzec Autobusowy – Suków Babie – Dworzec Autobusowy.

Uruchomiona zostaje tymczasowa zastępcza linia Z25, której autobusy za linię 25 zapewnią obsługę ulicy Kleckiej i będą kursowały następującą trasą:

Tarnowska  – Zagórska – Mójcza – Chabrowa – Wojska Polskiego – Klecka.

Powrót: Klecka – Wojska Polskiego – Chabrowa – Mójcza – Zagórska – Tarnowska (Targ Miejski).

Z11.jpg Z25.jpg

 

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od 6 lutego br. firma Trakt SA planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego (DW 764) w związku z prowadzoną inwestycją drogową.

Ulica Wojska Polskiego zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od wyjazdu z pętli na Bukówce do skrzyżowania z ul. Klecką (bez skrzyżowania). Objazd zamkniętego odcinka w obu kierunkach zostanie wyznaczony przez ul. Wojska Polskiego - Mójczę – (m.Kielce) ul. Prostą – Wikaryjską – Sandomierską – Źródłową – Tarnowską - Pileckiego.  

Zakładany czas obowiązywania powyższej organizacji ruchu wynosi pięć miesięcy.

Zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Wojska Polskiego jest spowodowane przede wszystkim wysokim stopniem skompilowania prac oraz warunkami gruntowymi na odcinku robót „na górce” pomiędzy pętlą autobusową a ul. Klecką. W związku ze znaczną zmianą niwelety na tym fragmencie ulicy konieczne jest wykonanie prac w zakresie rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni, wykonanie wykopów dochodzących lokalnie do głębokości 3,6 m (od terenu istniejącego),  wykonanie kanalizacji deszczowej, muru oporowego, konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią.

Głębokie wykopy jak i skomplikowane warunki gruntowe - gdzie zgodnie z dokumentacją projektową do odspojenia jest 8 900 m3 skały oraz wykop w ilości 4900 m3 gruntu - uniemożliwiają wdrożenie innej organizacji ruchu niż całkowite zamknięcie np. ruchu wahadłowego. Przy tak znacznych różnicach wysokości próba utrzymywania ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu byłaby skrajnie niebezpieczna ze względu na ryzyko osunięcia skarp i stanowiłaby zagrożenie dla użytkowników drogi.

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Projekt „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.

Powrót na początek strony