Zapraszamy do współtworzenia „Planu promocji Miasta Kielce na 2024 rok”

Planujesz koncert, zawody sportowe, konkurs, rajd, festiwal, a może ciekawą akcję, która zachęci do odwiedzenia Kielc? Zgłoś swój projekt do powstającego harmonogramu wydarzeń, który będzie elementem „Planu promocji Miasta Kielce na 2024 rok” - dokumentu, który jest uszczegółowieniem „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+” na dany rok.

- Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy jeszcze bardziej uatrakcyjnić i lepiej promować nasze Miasto. Dlatego „Plan promocji" ma charakter dokumentu otwartego i wystosowaliśmy zaproszenia do jego współtworzenia do wielu instytucji i osób. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania projektów promocyjnych przez wszystkich chętnych - mówi Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc i przewodnicząca Zespołu ds. Marki Kielce, który tworzy ten dokument.

Zaproszenie do współtworzenia „Planu promocji" zostało wysłane m. in. do jednostek organizacyjnych Miasta Kielce, uczelni wyższych, klubów sportowych, a także instytucji Województwa Świętokrzyskiego. Do zgłaszania swoich projektów promocyjnych zachęcamy również podmioty komercyjne, stowarzyszenia, fundacje, a nawet osoby fizyczne.

Jako projekt promocyjny należy rozumieć projekt, akcję, wydarzenie, pomysł, inicjatywę lub inne działanie (np. w obszarze gospodarki, kultury, sportu czy turystyki), które ma charakter promocyjny - promuje pomysłodawców czy organizatorów i ich działalność, ale przede wszystkim Miasto Kielce.

Jak się zgłosić?

Dla ułatwienia powstał elektroniczny formularz, który można znaleźć na platformie Systemu Koordynacji Promocji Miasta Kielce pod adresem https://idea.kielce.eu/promocja-projekty-promocyjne. Po weryfikacji i analizie pod kątem potencjału promocyjnego wybrane projekty zostaną dołączone do „Planu promocji” jako kalendarium. Dzięki temu organizatorzy wydarzeń, mieszkańcy i goście będą mieli kompleksową wiedzę co, gdzie i kiedy zaplanowano w Kielcach w 2024 roku.

Dokument zostanie opracowany do końca 2023 roku, ale będzie aktualizowany w nowym roku. Na propozycje czekamy do 17 listopada 2023 r. Zgłoszenia dokonane przez formularz po tej dacie, zostaną przeanalizowane i uwzględnione w aktualizacji.

Przypomnijmy, że konieczność sporządzania corocznego „Planu promocji” przez Zespół ds. Marki Kielce wynika z Zarządzenia nr 348/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+", powołania Zespołu ds. Marki Kielce oraz ustanowienia Systemu Koordynacji Promocji Miasta Kielce.

Warto dodać, że tegoroczny - pierwszy, a więc pilotażowy - „Plan promocji" zawiera ponad 150 projektów od ponad 30 podmiotów i osób. Niektóre przedsięwzięcia są złożone z większej liczby działań. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej www.kielce.eu/promocja.

Powrót na początek strony