Zapraszamy na Kongres NGO

W sobotę, 20 maja br. w Centrum Geoedukacji przy ul. Daleszyckiej 21 w Kielcach odbędzie się Kongres Kieleckich Organizacji Pozarządowych. To doskonała okazja do spotkania całego środowiska pozarządowego z Kielc, wymiany między sobą doświadczeń oraz zainicjowania podjęcia współpracy, która umożliwi pełniejsze działania na rzecz społeczności lokalnej.

To także miejsce dialogu przedstawicieli trzeciego sektora i administracji. Kongres będzie przestrzenią debaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów społecznych oraz mieszkańców Kielc. Przewidziane są trzy bloki tematyczne:  

1. Blok EFS+ dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie.

2. Blok Wpływ NGO na politykę klimatyczną w mieście – najważniejsze wyzwania.

3. Blok Rok działalności NGO na rzecz pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy w Kielcach.

W tym roku, po raz pierwszy organizacje pozarządowe mają prawo wyboru swoich przedstawicieli do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas Kongresu kandydaci na członków Rady Pożytku będą mieli okazję do zaprezentowania swoich kandydatur.

Żeby wziąć udział w Kongresie należy zarejestrować się wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/4HocHhbaHghgFq2s6. Dodatkowe informacje na temat Kongresu można uzyskać pisząc na adres: biuro@kfop.kielce.pl lub pod numerem telefonu 601 090 096.

Wykaz imienny kandydatów wraz z ich opisem oraz karta do głosowania zamieszczone będą w przyszłym tygodniu na stronie Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Procedura głosowania na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję 2023-2026 rozpocznie się 18 maja br. Głosować będzie można wyłącznie na jednego kandydata. Głos będzie można oddać wrzucając do urny poprawnie wypełnioną Kartę. Urna dostępna będzie w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pokój nr 6, w dni robocze, w godzinach 7.30 - 15.15. Dodatkowo urna wystawiona będzie w Centrum Geoedukacji przy ul. Daleszyckiej 21 w Kielcach 20 maja 2023 r. podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych. Głosowanie potrwa do dnia 31 maja 2023 r. 

Powrót na początek strony