Zaproszenie do udziału w Festiwalu Fotoperyferie

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu zapraszają fotografików zajmujących się dawnymi i alternatywnymi technikami do udziału w I Festiwalu Fotografii FOTOPERYFERIE Kielce 2022. Przegląd ma charakter otwarty, a termin zgłaszania prac upływa 26 lutego.

Celem przeglądu jest popularyzacja dawnych technik fotograficznych i udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców bezpośredniego kontaktu z pracami wykonanymi w tychże technikach na wystawie, która odbędzie się wiosną w BWA.

Wystawa ma charakter otwarty, mogą w niej wziąć udział artyści, którzy nadeślą prace w technikach: odbitka albuminowa, guma, pigment, odbitka olejna, cyjanotypia, mokra płyta kolodionowa, papier solny itp. Do wystawy nie zostaną zakwalifikowane prace wykonane tradycyjną techniką srebrową i cyfrową – odbitki bądź powiększenia na papierze srebrowym z tradycyjnego negatywu, jak również wydruki z pliku cyfrowego. Wyjątek stanowią prace wykonane na tradycyjnym materiale srebrowym bądź wydruk cyfrowy, jednakże finalny obraz musi zostać uzyskany za pomocą niestandardowych metod naświetlania czy obróbki (np. fotografia otworkowa, luksografia).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Artyści zainteresowani festiwalem mają do 26 lutego czas na zgłoszenie organizatorom swoich prac w formie cyfrowej. Komisja kwalifikacyjna zweryfikuje zgłoszenia, a także dokona selekcji fotografii do wystawy, jeśli ich liczba przekroczy możliwości przestrzeni wystawienniczej.

Regulamin przeglądu oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie www.bwakielce.art.pl/news/fotoperyferie. Pytania dotyczące wydarzenia można kierować na adres fotoperyferie22@gmail.com.

Wernisaż wystawy w Galerii Dolnej Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach planowany jest na 25 marca 2022 roku.

Powrót na początek strony