Zastępcy prezydenta Kielc Bogdana Wenty odwołani

Bożena Szczypiór, pierwszy zastępca prezydenta Kielc została odwołana 30 kwietnia 2024 r. Z kolei Marcin Chłodnicki, drugi zastępca prezydenta Kielc został odwołany 6 maja 2024 r. Prezydent Kielc Bogdan Wenta podziękował wiceprezydentom za zaangażowanie i pracę na rzecz miasta.

Bożena Szczypiór na stanowisko zastępcy prezydenta Kielc została powołana 13 grudnia 2019 roku. Sprawowała bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały i biura:  Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City, Biuro Inwestycji, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), Wydział Geodezji - z wyłączeniem nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Geodetę Miejskiego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Wydział Urbanistyki i Architektury. W obszarze nadzoru znajdowały się jednostki organizacyjne miasta: Kielecki Park Technologiczny, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Zarząd Budynków oraz Miejski Zarząd Dróg.

Obecnie Bożena Szczypiór wróciła na stanowisko dyrektora Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Kielce. W czasie pełnienia funkcji zastępcy prezydenta Kielc przebywała na urlopie bezpłatnym.

Marcin Chłodnicki na stanowisko zastępcy prezydenta Kielc został powołany 15 kwietnia 2021 r. Po powołaniu na to stanowisko zrezygnował z mandatu radnego Rady Miasta Kielce. Jako zastępca prezydenta Kielc sprawował bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce. W obszarze nadzoru znajdowały się jednostki organizacyjne miasta, żłobki, przedszkola samorządowe, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, placówki oświatowe oraz jednostki i instytucje: Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Biuro Wystaw Artystycznych,  Dom Kultury "Białogon", Dom Kultury Zameczek, Dom Środowisk Twórczych, Kielecki Teatr Tańca, Kieleckie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabawy, Teatr Lalki i Aktora "Kubuś”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSIR) oraz Centrum Usług Miejskich.

W kwietniowych wyborach samorządowych w 2024 r. Marcin Chłodnicki zdobył mandat radnego Rady Miasta Kielce.

Powrót na początek strony