Zawieś budkę dla jerzyka

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce ponownie zaprasza do udziału w akcji „Zawieś budkę dla jerzyka”.

Miasto Kielce chce przekazać do zawieszenia budki lęgowe dla jerzyków zainteresowanym spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym w Kielcach.

Do rozdysponowania jest 25 budek z zeszłorocznej akcji oraz 35 budek, które przekazało Stowarzyszenie Smart City Kielce.

Aby otrzymać budki dla jerzyków należy przesłać do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce, wypełnioną załączoną ankietę wraz ze zdjęciami budynku od strony północnej i wschodniej, na którym będzie zawieszona budka najlepiej pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.gks@um.kielce.pl, iwona.pamula@um.kielce.pl

 

Treść ankiety do pobrania.

 

O możliwym terminie odbioru budek zainteresowani będą powiadomieni emailem lub telefonicznie.

W ubiegłym roku do akcji „Zawieś budkę dla jerzyka” zgłosiły się dwie osoby fizyczne, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”, która rozwiesiła 12 budek oraz Wspólnoty Mieszkaniowe - Szkolna 28 i Szkolna 34, które rozwiesiły po 2 budki na blokach. W sumie przekazano 19 sztuk budek.

 

Zachęcamy do zawieszania budek, pozwoli to na zachowanie siedlisk tego pożytecznego i chronionego gatunku ptaków.

Powrót na początek strony